Szanowni użytkownicy

programów firmy GEOBID

Chcielibyśmy zaprezentować Państwu najnowsze wersje programów EWMAPA 10, EWOPIS 5 OŚRODEK 7. Mamy nadzieję, że poczynione zmiany umożliwią efektywniejsze i sprawniejsze wykorzystanie naszych programów, a nowe opcje ułatwią prace.

Ustawa z dnia 5 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej obliguje organy administracji do tworzenia, aktualizacji oraz udostępniania metadanych infrastruktury. W systemie OŚRODEK znajdzie się edytor metadanych umożliwiający utworzenie metadanych w podstawowym, wymaganym zakresie. Metadane można tworzyć na dwa sposoby - przez wygenerowanie części informacji z baz danych systemu Ośrodek (moduł KMZ) i uzupełnieniu ich o brakujące zapisy, lub przez całkowite wypełnienie kompletu informacji. Efektem finalnym działania edytora będzie utworzenie zbiorów metadanych w formacie XML.

Prawdopodobnie w ciągu najbliższych dni uchwalone zostanie prawo zmieniające podstawową stawkę VAT. Bezpłatny upgrade do wersji 7. systemu OŚRODEK wprowadzający nową podstawową stawkę VAT dostępny będzie na początku grudnia, gdy będzie pewność, że przepisy ją wprowadzające wejdą w życie. Po wejściu przepisów dotyczących stawki VAT przygotowane będą także nowe wersje programów: DZIERŻAWY, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE oraz WINDYKACJA.

EWMAPA 10 wprowadza cały szereg zmian, z których najważniejsze to mechanizm zmiennych oraz „kafelkowe“ pobieranie rastrów z różnych serwisów. Opis nowości znajduje się w załączniku EWMAPA 10 - nowości.

Również program EWOPIS po długim okresie utrzymywania i aktualizowania wersji 4. doczekał się następcy. Opis nowości znajduje się w załączniku EWOPIS 5 - nowości.

Mamy nadzieję, że zmiany w programach spełnią Państwa oczekiwania. Podobnie jak w poprzednich wersjach naszych programów licencja jest na dowolną liczbę stanowisk (poza MAŁĄ EWMAPĄ) bez opłat okresowych. Pełny cennik znajduje się w załączniku. Sprzedaż nowych wersji programów rozpoczynamy 2 listopada br.

Krzysztof Borys


EWMAPA 10 - NOWOŚCI

EWMAPA 10 to kontynuacja linii rozwojowej programu uwzględniająca oczekiwania naszych użytkowników. Najważniejsze zmiany i rozszerzenia w stosunku do wersji 9:

 1. Mechanizm zmiennych. W programie EWMAPA wartości opisowe znajdujące się na mapie, musiały być wkreślone bezpośrednio na warstwę tekstową. Wersja 10 umożliwia wkreślenie zmiennej (etykiety), której wartość zostanie pobrana z atrybutów opisowych obiektu. Zmiana atrybutu w obiekcie, spowoduje zmianę wizualizacji wszystkich etykiet odwołujących się do atrybutu.

 2. Mapy z Internetu. W wersji 9 EWMAPY dodano możliwość podłączania serwisów WMS do baz EWMAPY. Wersja 10 wprowadziła dodatkową funkcjonalność tj. pobieranie danych dystrybuowanych jako „kafelki“, czyli małych, wcześniej przygotowanych fragmentów mapy. Dane w tej postaci są dystrybuowane znacznie szybciej, co wynika z faktu prostoty rozwiązania i braku konieczności pobierania mapy dla całego ekranu (istotne podczas przesuwania mapy). Obecnie wyświetlane mogą być dane „kafelkowe“ dystrybuowane przez geoportal.gov.pl (ortofotomapa, mapa topograficzna i inne) i Open Street Map (mapa samochodowa). Dodatkową zaletą „kafelków“ jest możliwość ustawienia częściowej przezroczystości, co umożliwia uzyskanie efektu przenikania.

 3. Eksport/Import do pliku ASCII. Eksport oraz import wielu warstw do pliku tekstowego (ASCII) był dostępny w programie EWMAPA od dawna. W wersji 10 eksportowi danych mogą towarzyszyć informacje o warstwach (definicja warstwy/podwarstwy). Import takiego pliku umożliwia automatyczne utworzenie warstw wraz z ich ustawieniami. Jest to istotne przy wydawaniu danych dla wykonawcy.

 4. Dodatkowe opisy punktów granicznych. Użytkownicy wskazywali na konieczność wyświetlania bezpośrednio na mapie dodatkowych informacji o punktach granicznych takich jak cecha, klasa dokładności czy nawet operat źródłowy. W wersji 10 oprócz numeru punktu dane te mogą być wyświetlane. Rozbudowany edytor wyrażeń umożliwia wyświetlenie tekstu powstałego z połączenia kilku atrybutów punktów.

 5. Automatyczne rozmieszczanie numerów. W poprzednich wersjach EWMAPY istniała możliwość wstawienia dodatkowych numerów działek, konturów i użytków, tak aby znajdowały się w obszarze wydruku. Wymagało to jednak ręcznej ingerencji i w przypadku złożonego układu działek pochłaniało czas na redakcję. Wersja 10 posiada opcję automatycznego rozmieszczania tych oznaczeń po wskazaniu prostokątnego obszaru.

 6. Eksport atrybutów obiektów do html-a. Część użytkowników oczekuje, aby EWMAPA była wydajnym narzędziem GIS z szeroką paletą zastosowań. Wprowadzono importy i eksporty do formatu SHP, stworzono tabele opisowe skojarzone z obiektami EWMAPY, obsługiwane bezpośrednio przez program. Kolejnym krokiem (dostępnym od wersji 9), było wyszukiwanie i wskazywanie na mapie obiektów spełniających określone warunki. Wersja 10 wprowadziła moduł eksportu do postaci html-a danych opisowych zawartych w programie. Format ten umożliwia wygodne przeglądanie danych w przeglądarkach internetowych oraz ich druk. Rozbudowany mechanizm konfiguracji wydruku umożliwia wskazanie atrybutów podlegających wydrukowi. Zastosowanie filtrów daje możliwość ograniczenia zakresu danych. Istnieje także możliwość zapisu i odczytu konfiguracji wydruku.

 7. Kontrola numerów i oznaczeń. Podnoszeniu jakości gromadzonych danych służą różne kontrole dostępne w EWMAPIE. W wersji 10 dodano dwie nowe opcje: kontrola numerów działek, konturów, użytków i punktów granicznych zgodnie z G-5 oraz wyszukiwanie kolizji oznaczeń konturów i użytków. Druga opcja jest wyjątkowo złożoną analizą przestrzenną, dokonującą przecięcia konturów z użytkami oraz kontrolującą poprawność oznaczeń - występowania określonych użytków na konturach klasyfikacyjnych.

Pozostałe zmiany:

 • konwersja rastrów opisowych (np. rastra wysokościowego) do postaci klasycznego rastra z paletą 256 kolorów lub rastra pełnokolorowego, co umożliwia następnie ich eksport do pliku GeoTiff,
 • dodanie opcji importu numerów operatów do punktów granicznych,
 • dodanie opcji szybkiego wyboru aktywnej podwarstwy do importu lub eksportu,
 • rozszerzenie definicji obiektu powierzchniowego o możliwość dodawania tekstów /symboli/ zmiennych,
 • dodanie opcji „ustal numer“ w bazie konturów i użytków (wcześniej opcja ta była dostępna wyłącznie w bazie Firebird),
 • dodanie możliwości tworzenia odnośnika do numerów punktów z BANKU OSNÓW,
 • dodanie nowego priorytetu w unifikacji punktów ze względu na posiadanie operatu,
 • zamiana elementów na warstwach tekstowych (teksty, ułamki, symbole, zmienne) pomiędzy poszczególnymi typami,
 • określenie warunków wyświetlania warstwy (skale minimalna i maksymalna),
 • możliwość określenia stałej wysokości tekstów na warstwie (wysokość w pikselach).

EWOPIS 5 - NOWOŚCI

Najważniejsze zmiany i rozszerzenia w stosunku do wersji 4:

 1. Przeglądanie rejestrów w jednym oknie. W programie EWOPIS pełne dane poszczególnych obiektów ewidencji (działek, budynków, jednostek rejestrowych), były wyświetlane dotychczas w kilku oknach. Obecnie opracowano opcję Okno rejestrów, która umożliwia wyświetlanie w jednym oknie kompletu danych z jednostki rejestrowej, tj. podmiotów (właścicieli i władających), działek (budynków, lokali) z powierzchnią, użytkami, księgą wieczystą i adresem.

 2. Stan posiadania w powiecie. W wersji 4 EWOPISU istniała możliwość sprawdzenia, czy dana osoba jest właścicielem lub władającym gruntów w poszczególnych jednostkach ewidencyjnych (gminach). Wersja 5. wprowadziła dodatkową funkcjonalność, tj. wyświetlanie osoby (wg różnych kryteriów wyboru) wraz z nazwą gminy, w której występuje oraz możliwość wejścia do poszczególnych gmin i wyświetlanie jednostek rejestrowych (działek), w których występuje jako właściciel lub władający

 3. Import z SWDE (podmiana bazy). W poprzednich wersjach EWOPISU, można było importować dane ewidencyjne z pliku SWDE tylko do pustej bazy. Wersja 5 umożliwia import z pliku SWDE poprzez podmianę stanu danych ewidencyjnych. Zmiana ta została opracowana głównie z myślą o tych użytkownikach, którzy wykorzystują EWOPIS jako konwerter danych ewidencyjnych z innych systemów do prowadzenia EGiB, wykorzystywany do prowadzenia bazy MIENIE.

 4. Optymalizacja zmian w jednostkach związanych. W wersji 4 EWOPISU wprowadzono opcję, która na podstawie danych z jednostki lokalowej generowała propozycję zmiany w jednostkach rejestrowych (gruntowej i budynkowej), związanych z lokalem sprzedawanym przez spółdzielnię mieszkaniową z udziałem w prawie wieczystego użytkowania do gruntu. Wersja 5 wprowadza podobne udogodnienie w przypadku, gdy lokal jest sprzedawany przez gminę, Skarb Państwa, województwo, powiat i spółdzielnię mieszkaniową z udziałem w prawie własności do gruntu

 5. Archiwum dokumentów w formacie pdf. Odpowiadając na sugestie użytkowników, została opracowana opcja umożliwiająca stworzenie archiwum dokumentów, będących podstawą wprowadzenia zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków. Dokumenty w postaci pliku pdf mogą być podłączone do :

  • pozycji w słowniku Dokumenty,
  • pozycji w Dzienniku zgłoszeń zmian,
  • zmiany z Archiwum.

Pozostałe zmiany:

 • W słownikach Instytucje, Inne podmioty grupowe, Rodzaje zmiany możliwość pozycjonowania wg fragmentu występującego w nazwie pełnej.

 • W słowniku Dokumenty dodano opcję Zmiany, która wybiera pozycje z dziennika zmian opisane tym wybranym dokumentem.

 • W kontroli praw związanych dodano:

  • Wykaz jednostek z wieczystym użytkowaniem, do których przypisane są budynki

  • Wykaz osób, które występują w jednostkach gruntowych związanych z własnością lokali, a brak dla nich lokali i odpowiednich jednostek lokalowych.

 • Aktualizacja danych dla zaznaczonych działek / budynków takich jak:

  • Dla działek: Arkusz, Dokładność, Data upływu władania, Położenie, Uwagi, Adres

  • Dla budynków: Rok budowy, Adres.

 • Wprowadzenie dodatkowych zmiennych do wzorców wypisów, w tym zmiennych warunkowych.


PDF Cennik oprogramowania ważny od 2 listopada 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (w formacie pdf)

Licznik