MIENIE 2

PROMOCYJNA SPRZEDAŻ PROGRAMU

 

Z uwagi na fakt, że:

  • w maju mija kolejny termin wykonania wykazów wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego,

  • wykazy takie nie powinny być czynnością jednorazową utworzoną w oparciu o system ewidencji gruntów i budynków, a powinny być efektem bieżąco prowadzonej gospodarki nieruchomościami w oparciu o art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

GEOBID sp. z o.o. w Katowicach informuje o promocyjnej sprzedaży zestawu:

program MIENIE + konwerter EWOPIS

w cenie 2 900,00 zł netto (3 538,00 zł brutto). Licencja jest bezterminowa, zezwala na instalację programu na dowolnej liczbie stanowisk, bez dodatkowych stałych opłat rocznych.

Oferta została przygotowana dla powiatów, które nie prowadzą bazy opisowej ewidencji gruntów i budynków w programie EWOPIS, gdyż niemal wszystkie powiaty, które posiadają program EWOPIS zakupiły już program MIENIE; oraz dla gmin, które otrzymują dane ewidencyjne z powiatu.

Program MIENIE bardzo szybko się rozwija, głównie dzięki jego użytkownikom, którzy aktualizują bazy danymi z ksiąg wieczystych, a "wykaz" będzie jednym z wielu wydruków w tym programie.

Program MIENIE działa w oparciu o dwie bazy danych, tj. bazę zawierającą dane ewidencji gruntów i budynków (egib) oraz bazę zawierającą pozostałe dane, o których mowa w ustawach o gospodarce nieruchomościami i o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości. Dzięki bazie egib nie zachodzi konieczność przepisywania właścicieli/władających, użytków czy praw do nieruchomości.

Baza egib może powstać w sposób automatyczny dzięki programowi EWOPIS - konwerter, który w szybki sposób wczytuje dane SWDE generowane przez dowolny program do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. Program MIENIE wykorzystuje bazę egib tylko w trybie odczytu, dlatego przenoszenie danych poprzez konwerter może być dokonywane w dowolnym czasie.

Czas trwania promocji:

od 15 stycznia 2009 r. do 30 kwietnia 2009 r.


Wersja demonstracyjna programu MIENIE 2 dostępna jest po rejestracji na stronie:
http://www1.geobid.pl/demarej/rejestracja.html

W mailu zwrotnym rejestrujący otrzyma login i hasło do zasobów zawierających wersje demonstracyjne:
http://www1.geobid.pl/dema

Licznik