REJAKT 2

Nowa wersja programu obsługi kancelaryjnej urzędu - REJAKT
zapewniającego pełną ochronę danych osobowych,
a jednocześnie dostęp do informacji poprzez sieć Internet

Program do obsługi kancelaryjnej organów gmin i powiatów (zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 XII 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych) REJAKT umożliwiający:

 • prowadzenie jednolitego, rzeczowego wykazu akt dla organu
 • przyporządkowanie symboli wykazu akt do poszczególnych osób (pracowników)
 • prowadzenie spraw w ramach poszczególnych symboli wykazu
 • edycję pism z wykorzystaniem wzorców (decyzji, postanowień ...) w rozbudowanym i wygodnym edytorze
 • archiwizację wszystkich pism przyporządkowanych do sprawy

W wersji 2 program został poszerzony o szereg funkcji ułatwiających pracę.

Znaczna część zmian została zainspirowana przez dotychczasowych użytkowników.

Istotne zmiany zostały podyktowane nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (rozporządzenie ministra SWiA z dnia 29 kwietnia 2004 roku).

Wszystkie dokumenty tworzące sprawę, mogą być zdalnie dostępne w sieci urzędu dla tych osób, którym administrator nadał takie uprawnienia.

Dla określonych rodzajów spraw istnieje możliwość dołączenia dodatkowej tabeli, w której oprócz ogólnych atrybutów związanych ze sprawą, zapamiętywane są atrybuty szczególne niezbędne przy prowadzeniu spraw związanych z decyzjami o warunkach zabudowy, pozwoleniami na budowę, wyłączaniem gruntów z produkcji rolnej itp.

Istotną cechą programu jest możliwość połączenia sprawy z obiektem terenowym zobrazowanym w programie EWMAPA.

W wersji 2.0 program REJAKT został rozszerzony o funkcję umożliwiającą dostęp do informacji poprzez sieć Internet. Udostępnianie informacji jest możliwe po wpisaniu numeru pisma i dotyczy:

 • daty wpływu pisma
 • znaku sprawy, do której pismo zostało przydzielone
 • daty wszczęcia postępowania
 • daty decyzji, jeśli została już podjęta
 • daty wysyłki
 • informacji z pola BIP.

Proces udostępniania informacji nie narusza więc danych osobowych, a dla osoby składającej pismo, znającej jego treść, daje pełną informację o stanie załatwiania sprawy.

Pole BIP umożliwia przesłanie dodatkowych informacji, np. prośby o kontakt telefoniczny nadawcy pisma do określonej osoby w urzędzie załatwiającej daną sprawę.

Przewidujemy, że program REJAKT podobnie jak pozostałe nasze programy wchodzące w skład zintegrowanego systemu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego STRATEG, zostanie wdrożony przez wielu użytkowników, dlatego cena programu dla całego urzędu (nie na jedno stanowisko) jest wyjątkowo niska (w porównaniu z innymi oprogramowaniami tej klasy) i wynosi 3 000 zł netto. Kompletny cennik.

Wersja demonstracyjna programu jest dostępna na naszej stronie internetowej http://www.geobid.pl


PDF REJAKT 2 - instrukcja obsługi (Format PDF - 1369 kb)

PDF REJAKT 2 - ulotka informacyjna (Format PDF - 152 kb)

PDF LOK-TER - ulotka informacyjna (Format PDF - 305 kb)

PDF POZ-BUD - ulotka informacyjna (Format PDF - 473 kb)

PDF WAR-ZAB - ulotka informacyjna (Format PDF - 615 kb)

Aby odczytać powyższe dokumenty należy użyć programu Acrobat Reader w wersji 5.0 lub nowszej
Jeśli nie możesz otworzyć pliku w formacie pdf,
ściągnij bezpłatną wersję programu Acrobat Reader:
pobierz
Możesz go pobrać także bezpośrednio z naszego serwera: Acrobat Reader CE 6.02