UŻW 4

Nowa wersja programu UŻW - Użytkowanie Wieczyste i Zarząd

 

W związku z ustawą z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. dodaniem ust. 2a w art. 77, nastąpiła konieczność zmiany struktury bazy i opracowanie nowej wersji programu UŻW (wersji 4.0).

Nowa wersja programu automatycznie rozpoznaje "decyzje przyszłe", w których kwota opłaty, proponowana w piśmie wypowiadającym, przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej; proponuje rozkład opłaty na kolejne trzy lata.

W programie dodano nowe zmienne umożliwiające generowanie pism wypowiadających i proponujących nowe opłaty oraz nowy wzór pisma wypowiadającego.


Nowy cennik:

UŻW 4 (licencja na dowolną liczbę stanowisk):
Pierwszy zakup:2700,00 PLN
Upgrade z wersji 3:790,00 PLN
Upgrade z wersji 2:1090,00 PLN
Upgrade z wersji 1:1490,00 PLN
Upgrade z wersji dla DOS:1790,00 PLN

Wszystkie powyższe ceny są cenami netto.

Już w chwili obecnej można składać zamówienia za pośrednictwem naszego formularza zamówień.

Licznik