Wysłano: 15 października 1998 r.

Szanowni Państwo!

Przekazujemy kolejną informację o nowościach.

======================================================================
      Upgrade Ewmapy do wersji 1.11
======================================================================
Informujemy o aktualizacji programu EWMAPA do wersji 1.11 .
Dodano zupełnie nową opcję kontroli poprawności struktury i ewentualnej
korekty bazy działek.
Dodatkowe zmiany przy pracy na warstwach:
- opcja cofnij przepina poprawny koniec odcinka,
- mozliwość wprowadzenia długości odcinka,
- zapamiętanie typu zatrzasku pomiędzy operacjami krzyża.
 
W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie 
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY.
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

======================================================================
      Filtr do szrafury konturów klasyfikacyjnych
======================================================================
Na tej samej stronie znajduje się także filtr do szrafury
umożliwiający pokrycie różnobarwną szrafurą konturów klasyfikacyjnych.
Instalacja filtru nie wymaga ingerowania w konfigurację EWMAPY.
Wystarczy po rozkompresowaniu pobranego archiwum przekopiować pliki do
kartoteki z programem EWMAPA. Filtr dostępny będzie po ponownym
uruchomieniu EWMAPY.

======================================================================
      Uniwersalny program interfejsu
======================================================================
Na naszej stronie znajduje się także demonstracyjna wersja programu
OPIS umożliwiającego założenie kartoteki opisowo-graficznej. Polega to
na związaniu z określonym identyfikatorem jednego rysunku i (lub) opisu.
Rysunki mogą być dowolnego rozmiaru, gdyż program umożliwia ich
skalowanie. Ze względu na format, w jakim są przechowywane (JPG),
system jest szczególnie predysponowany do przechowywania zdjęć.
Opisy mogą zawierać dowolną ilość tekstu, w tym również tekstu
formatowanego (dobór czcionki, barw, akapitów itp.). Możliwości te są
w pełni wykorzystywane dzięki wewnętrznemu formatowi, w jakim opisy są
przechowywane (RTF).
Ważną cechą programu jest to, iż zarówno opisy jak i rysunki są
przechowywane w jednym pliku, do którego mogą być łatwo dodawane,
usuwane lub eksportowane.
Opisywany program będzie przydatny w wielu dziedzinach:

- ewidencja budynków (zdjęcie + opis),
- ewidencja uzbrojenia terenu (zdjęcie + opis),
- opis planu zagospodarowania (opis),
itd.

Nie sposób wymienić wszystkie potencjalne dziedziny zastosowań tego
uniwersalnego programu interfejsowego.

Sposób instalacji.
Po rozkompresowaniu archiwum należy uruchomić program instaluj.exe
a następnie postępować zgodnie z jego wskazaniami.

======================================================================
Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.