Wysłano: 2 listopada 1998 r.

Szanowni Państwo!

Przekazujemy kolejną informację o nowościach.

======================================================================
      Upgrade Ewmapy do wersji 1.12
======================================================================
Informujemy o aktualizacji programu EWMAPA do wersji 1.12 .
Dodano zupełnie nową opcję kontroli poprawności struktury i ewentualnej
korekty bazy działek.
Dodatkowe zmiany przy pracy na warstwach:
- opcja cofnij przepina poprawny koniec odcinka,
- mozliwość wprowadzenia długości odcinka,
- zapamiętanie typu zatrzasku pomiędzy operacjami krzyża.
- zmiana sposobu wyświetlania pochylonych tekstów o justyfikacji lewostronnej.
Usprawnienie sposobu wprowadzania nowych punktów granicznych.
Dodanie możliwości kreślenia ramki wokół wyrysu (patrz nowe pliki z formatkami).
Uaktualniono pomoc programu (patrz nowy plik pomocy).

W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie 
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY.
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając
się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... 
(Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik. 
======================================================================

Na naszej stronie zaktualizowano jeszcze:

- program konwersji,
- plik pomocy systemu EWMAPA,
- dodano przykładowe formatki ilustrujące zastosowanie ramki wokół wyrysu.

======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.