Wysłano: 24 maja 1999 r.

Szanowni Państwo!

Dzisiaj dwa tematy:
- Kalkulator geodezyjny
- Upgrade Małej EWMAPY do wersji 2.02


======================================================================
   Kalkulator geodezyjny v. 1.0 - FREEWARE
======================================================================
Informujemy o możliwości pobrania z naszych stron programu Kalkulator
geodezyjny. Jest to program typu FREEWARE, co oznacza, że może być
wykorzystywany i udostępniany innym nieodpłatnie.

Program Kalkulator geodezyjny jest programem umożliwiającym dokonanie
podstawowych obliczeń geodezyjnych. Jest łatwy w użyciu, a dzięki
wszechstronnemu wykorzystaniu schowka (współdziałającego z programem
EWMAPA) wyjątkowo efektywny.

Wyniki obliczeń dostępne są w trzech postaciach:
ˇ jako wartości w okienkach obliczeniowych,
ˇ jako zapis w pliku dziennika (LOG),
ˇ jako zapis w pliku wynikowym (WYNIK) - dotyczy tylko obliczeń
 dających w wyniku współrzędne.


======================================================================
   Upgrade Małej Ewmapy 2 do wersji 2.02
======================================================================
Informujemy o aktualizacji programu MAŁA EWMAPA 2 do wersji 2.02 .

Uaktualnienie do wersji 2.02 zawiera (wprowadzoną na życzenie wielu
użytkowników) możliwość wygaszania pasków narzędziowych przy pomocy
(x) w prawym górnym rogu.
Opcja dostępna w momencie kiedy pasek narzędziowy jest 'niezadokowany'.


W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie:
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY.
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając
się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... 
(Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik. 


Druga z możliwości to uruchomienie programu -Uaktualnienie EWMAPY- i przy
nawiązanym połączeniu modemowym wciśnięcie przycisku - pobierz z internetu.


======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.

======================================================================
Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.