Wysłano: 15 czerwca 1999 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
   Kolejny upgrade Ewmapy 2 do wersji 2.04
======================================================================
Informujemy o aktualizacji programu EWMAPA 2 do wersji 2.04 .

Uaktualnienie do wersji 2.04 zawiera następujące nowości:

1. Uaktywnienie operatu poprzez wskazanie elementu.
  Uaktywnienie jest możliwe w okienku informacji o elemencie (działce,
  punkcie lub elemencie z warstwy). Dodano także możliwość pobrania 
  większej ilości informacji o operacie (pola opis i uwagi) podczas
  przeglądania informacji o elemencie.
2. Wstępne wskazywanie zakresu (arkusza) do wydruku.
3. Import elementów 3DFACE i SOLID z DXF.
4. Import atrybutów przypisanych blokom z DXF.
5. Poprawiono kreślenie tekstów w odbiciu lustrzanym.


W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie:
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY.
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając
się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... 
(Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik. 


Druga z możliwości to uruchomienie programu -Uaktualnienie EWMAPY- i przy
nawiązanym połączeniu modemowym wciśnięcie przycisku - pobierz z internetu.


======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.

======================================================================
Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.