Wysłano: 8 października 1999 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
   Kolejny upgrade Ewmapy 2 do wersji 2.09
======================================================================
Informujemy o aktualizacji programu EWMAPA 2 do wersji 2.09 .

Uaktualnienie do wersji 2.09 zawiera:

1. Dodatkową możliwość zaznaczania markerem elementów na warstwach
  wyszukiwanych za pomocą filtru (czyli oprócz zmiany barwy można
  także zaznaczyć element markerem).

2. Statystykę obiektów poszerzono o informację mówiącą o ilości
  obiektów zaznaczonych.

3. Dodano możliwość wyboru dodatkowych baz działek, podczas wyszukiwania
  działki poprzez program interfejsu.

4. Usunięto także zauważone w programie usterki.


W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie:
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY.
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając
się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... 
(Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik. 


Druga z możliwości to uruchomienie programu -Uaktualnienie EWMAPY- i przy
nawiązanym połączeniu modemowym wciśnięcie przycisku - pobierz z internetu.


======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.

======================================================================
Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.