Wysłano: 18 listopada 1998 r.

Szanowni Państwo!

Przekazujemy kolejną informację o nowościach.

======================================================================
      Upgrade Ewmapy do wersji 1.13
======================================================================
Informujemy o aktualizacji programu EWMAPA do wersji 1.13 .
Dodano następujące usprawnienia:
- pod prawym przyciskiem myszy (na tle mapy) dostępna jest podręczna lista
skalowania obrazu,
- pod prawym przyciskiem myszy (na listwach narzędziowych, poza mapą) dostępna
jest podręczna lista widoczności pasków narzędziowych.

W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie 
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY.
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając
się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... 
(Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik. 
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.