Wysłano: 2 lutego 2000 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 21 - 2 lutego 2000 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Dwa lata istnienia naszego serwisu WWW
* Upgrade programu EWMAPA 3 do wersji 3.01
* Nowe moduły do konwersji obrazów rastrowych
* Nowy moduł do interpolacji wartwic
* Nowe pozycje w dziale LEX

======================================================================
  MIJAJĄ DWA LATA ISTNIENIA NASZEGO SERWISU WWW
======================================================================

25 stycznia bieżącego roku upłynęły dwa lata, odkąd możemy gościć Państwa
na stronach naszego serwisu WWW. Niezmiernie nam miło, iż w okresie tych
minionych dwóch lat, serwis ten cieszył się Państwa rosnącą sympatią, o czym
świadczą statystyki odwołań do stron. Ubiegły miesiąc zamknął się liczbą
ponad tysiąca odsłon samej tylko strony głównej - co świadczy o pewnej
popularności.
Na naszych stronach od początku mogą Państwo znaleźć:
- informacje o firmie,
- opisy i charakterystyki naszych programów,
- darmowe uaktualnienia programów naszego autorstwa,
- pełny i zawsze aktualny cennik,
- wirtualny sklep, w którym można dokonać zakupów naszego oprogramowania,
- ujednolicone teksty dokumentów i przepisów dotyczących geodezji.

Dział PRAWO W GEODEZJI (LEX) został w minionym roku bardzo mocno
rozbudowany. Staramy się, aby oprócz obowiązujących jednolitych tekstów
aktów prawnych, znajdowały się tam także teksty archiwalne. Osoby
śledzące ten serwis zauważyły na pewno, że można dotrzeć do tekstów,
które straciły swoją moc prawną. Przechodząc przez serwis można dotrzeć
na przykład do DEKRETU o katastrze gruntowym i budynkowym z 1947 r.

   http://www.geobid.com.pl/prawo

Podsumowując miniony rok, nie sposób pominąć faktu powstania nowych
elementów w dziale PROGRAMY, jak na przykład Powiązania i Prezentacje.

   http://www.geobid.com.pl/programy

Nadal obserwujemy małe zainteresowanie Forum dyskusyjnym, które było
pomyślane jako miejsce wymiany własnych doświadczeń i spostrzeżeń.
Otrzymujemy natomiast wiele pojedynczych, powtarzających się w treści
i problematyce listów, które mogłyby znaleźć się na stronie Forum i w ten
sposób pomóc w znaleźć odpowiedzi na pewne zagadnienia innym użytkownikom.
Gorąco zachęcam do korzystania z tej formy korespondencji.

   http://www.geobid.com.pl/programy/forum

Jeżeli chcą Państwo podzielić się z nami swymi opiniami i propozycjami,
to bardzo chętnie je poznamy.

 webmaster@geobid.com.pl 

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY 3 DO WERSJI 3.01
======================================================================
Informujemy o aktualizacji programu EWMAPA 3 do wersji 3.01 .

Uaktualnienie do wersji 3.01 usuwa zauważone w programie usterki.

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która będzie zarazem linkiem do strony z której
będzie można go pobrać.

W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie:
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY.
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN3).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN3\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając
się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... 
(Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik. 


Druga z możliwości to uruchomienie programu -Uaktualnienie EWMAPY- i przy
nawiązanym połączeniu modemowym wciśnięcie przycisku - pobierz z internetu.


======================================================================
  DO POBRANIA NOWE MODUŁY KONWERSJI OBRAZÓW RASTROWYCH
======================================================================

Na stronie z uaktualnieniami EWMAPY mogą Państwo znaleźć archiwum RAS_TIFF.EXE
zawierające dwa pliki RASGRAPH.DLL oraz TIFF.DLL - poszerzające możliwość
konwersji (na format EWR i EVR) rastrów zeskanowanych do formatów:
- TIFF CCITT FAX 3
- TIFF CCITT FAX 4
Pliki po pobraniu i zdekompresowaniu należy umieścić w kartotece z 
programem EWMAPA. Aktualizacja ta dotyczy wszystkich wersji programu 
EWMAPA dla WIN, począwszy od 1.


======================================================================
  DO POBRANIA NOWY MODUŁ INTERPOLACJI WARSTWIC
======================================================================

Mogą Państwo także pobrać najnowszą wersję modułu do interpolacji
warstwic - WARSTWIC.DLL w której poprawiono możliwość zapisu wyników.
Plik po pobraniu i zdekompresowaniu należy umieścić w kartotece z 
programem EWMAPA.
Aktualzacja ta dotyczy tylko użytkowników programu EWMAPA 3.


======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE LEX (PRAWO W GEODEZJI)
======================================================================

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
 z dnia 29 grudnia 1999 r.
 w sprawie warunków organizacyjnych, kadrowych i technicznych,
 jakie powinny zostać spełnione przez gminy wnioskujące o przejęcie
 zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji i kartografii. 
 (Dz.U. Nr 1 z dnia 14 stycznia 2000 r. poz. 4)


======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.