Wysłano: 14 lutego 2000 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 22 - 14 lutego 2000 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade programu EWMAPA 3 do wersji 3.10
* Nowy plik pomocy do EWMAPY 3
* Nowy plik instrukcji do EWMAPY 3
* Nowe moduły do konwersji obrazów rastrowych
* Nowy moduł do interpolacji wartwic

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY 3 DO WERSJI 3.10
======================================================================
Informujemy o aktualizacji programu EWMAPA 3 do wersji 3.10 .

Uaktualnienie do wersji 3.10 zawiera dwie nowe opcje programu:

1. Wizualne tworzenie menu widoczności i aktywności wraz z możliwością włączania
  ikon do menu (opcja dostępna z poziomu konfiguracji EWMAPY).
2. Budowa topologii - na podstawie linii znajdujących się w bloku program potrafi
  automatycznie dokonać uwspólnienia węzłów oraz wprowadzić nowe węzły w punktach
  przecięcia istniejących linii.

Opcje te szczegółowo zostały opisane w nowej instrukcji oraz pomocy dostępnej na naszym WWW.

Polecamy także pobranie nowego konwertera formatów rastrowych, który umożliwia poszerzoną
obsługę formatu TIFF.

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która będzie zarazem linkiem do strony z której
będzie można go pobrać.

W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie:
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY.
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN3).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN3\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając
się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... 
(Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik. 


Druga z możliwości to uruchomienie programu -Uaktualnienie EWMAPY- i przy
nawiązanym połączeniu modemowym wciśnięcie przycisku - pobierz z internetu.


======================================================================
  DO POBRANIA NOWY PLIK POMOCY DO EWMAPY 3
======================================================================

Plik pomocy poszerzony został o opis nowych opcji dodanych w wersji 3.10

Po pobraniu samorozpakowującego się archiwum należy przekopiować je do kartoteki 
z programem EWMAPA i uruchomić, zezwalając na nadpisanie istniejącego pliku.


======================================================================
  DO POBRANIA NOWY PLIK INSTRUKCJI DO EWMAPY 3
======================================================================

Plik instrukcji poszerzony został o opis nowych opcji dodanych w wersji 3.10

Po pobraniu samorozpakowującego się archiwum należy przekopiować je do kartoteki 
z instrukcjami do programów (jest to podkartoteka INSTR w kartotece z programem EWMAPA)
a następnie uruchomić, zezwalając na nadpisanie istniejącego pliku.


======================================================================
  DO POBRANIA NOWE MODUŁY KONWERSJI OBRAZÓW RASTROWYCH
======================================================================

Na stronie z uaktualnieniami EWMAPY mogą Państwo znaleźć archiwum RAS_TIFF.EXE
zawierające dwa pliki RASGRAPH.DLL oraz TIFF.DLL - poszerzające możliwość
konwersji (na format EWR i EVR) rastrów zeskanowanych do formatów:
- TIFF CCITT FAX 3
- TIFF CCITT FAX 4

W obecnej wersji wyeliminowano także problem inwersji plików monochromatycznych
przy braku zdefiniowanej palety.

Pliki po pobraniu i zdekompresowaniu należy umieścić w kartotece z 
programem EWMAPA. Aktualizacja ta dotyczy wszystkich wersji programu 
EWMAPA dla WIN, począwszy od 1.


======================================================================
  DO POBRANIA NOWY MODUŁ INTERPOLACJI WARSTWIC
======================================================================

Mogą Państwo także pobrać najnowszą wersję modułu do interpolacji
warstwic - WARSTWIC.DLL w której poprawiono możliwość zapisu wyników.
Plik po pobraniu i zdekompresowaniu należy umieścić w kartotece z 
programem EWMAPA.
Aktualzacja ta dotyczy tylko użytkowników programu EWMAPA 3.


======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.