Wysłano: 31 marca 2000 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 24 - 31 marca 2000 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* System OŚRODEK v. 4.0 - nowa wersja, nowe możliwości
* Nowe pozycje w dziale PRAWO W GEODEZJI

======================================================================
  SYSTEM OŚRODEK V. 4.0 - NOWA WERSJA, NOWE MOŻLIWOŚCI
======================================================================
Informujemy o nowej wersji programu OŚRODEK

Oto lista najważniejszych zmiany w stosunku do wersji 3.50 :

 1. Wprowadzono słownik cech operatów
 2. Rozszerzono liczbę dopuszczalnych asortymentów przy operatach
 3. Umożliwiono wyszukiwanie operatów po złożonych warunkach
 4. Wprowadzono zestawienie umożliwiające wydruk aktualnie wybranych 
  (przez opcję wyszukiwania) operatów
 5. Umożliwiono wybór operatów ewidencyjnych przez działki sąsiednie 
  (dla posiadaczy bazy graficznej działek w programie EWMAPA dla DOS)
 6. Opracowano program umożliwiający zasilanie baz danych operatów 
  asortymentami zgłoszeń robót znajdującymi się w archiwach.
 7. Umożliwiono wydruk opisów współczynników na kosztorysie, zarówno przed,
  jak i po zafakturowaniu zamówienia
 8. Zmieniono sposób sortowania pozycji kosztorysu zamówienia
 9. Rozszerzono pole ilość w kosztorysowaniu zamówienia
10. Umożliwiono przenoszenie wielu asortymentów do operatów w momencie
  przyjmowania operatu w module KERG
11. Poszerzono możliwości generowania wytycznych dla wykonawcy roboty
12. Opracowano program aktualizujący struktury danych dla potrzeb tej wersji systemu
13. Zmieniono sposób obliczania odsetek
14. Umożliwiono wydruk zamawiającego na zestawieniu niezakończonych zamówień
15. Wprowadzono autentykację osoby w modułach Ewidencja i rozliczanie zamówień oraz KMZ
16. Wprowadzono zmiany związane z nowym podziałem administracyjnym kraju
  i numeracją statystyczną
17. Wprowadzono dodatkowy identyfikator operatów
18. Zwiększono liczbę parametrów konfiguracyjnych systemu
19. Dodano możliwość drukowania korygujących faktur vat
20. Powiązano wyszukiwanie wg rastra z wyszukiwaniem wg operatu, cechy i asortymentu
21. Wprowadzono cały szereg drobnych usprawnień


Szczegółowe omówienie zmian i nowości dostępne jest na stronach WWW w dziale Programy.
 
Program znajdzie się w sprzedaży w pierwszej połowie kwietnia.
Dostępny będzie w formie upgrad'u dla dotychczasowych użytkowników wersji 3.50
w cenie 500 PLN.

Zamówienia przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej - list, faks, e-mail.
Zamówienie powinno zawierać upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu
odbiorcy oraz oświadczenie o posiadaniu licencji systemu OŚRODEK v. 3.50

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE PRAWO W GEODEZJI - § LEX §
======================================================================

Do witryny prawnej wpłynął kolejny wniosek, tym razem od kolegi Jerzego Zielińskiego
z Katowic, aby zamieszczać również projekty rozporządzeń dotyczących spraw geodezji
i kartografii.

Nie dysponujemy takim upoważnieniem, ale obiecujemy zwrócić się z wnioskiem do
Głównego Geodety Kraju o możliwość udostępniania projektów w trakcie ich opracowywania.
Podzielamy opinię kolegów, że tą drogą autorzy projektów mogą uzyskać wiele cennych uwag.

Póki co publikujemy polemikę dr..Edwarda Mechy z projektem rozporządzenia w sprawie
ewidencji gruntów i budynków, przesłaną do opublikowania w Przeglądzie Geodezyjnym.

Dr E.Mecha dysponował tekstem projektu z grudnia ub.roku. Wiemy, iż uległ on już
pewnym modyfikacjom. Też bylibyśmy ciekawi jakim?

Uzasadnia to z pewnością postulaty kolegów o stworzenie forum wymiany poglądów
i możliwości szerszej dyskusji przed podejmowaniem rozstrzygnięć

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.