Wysłano: 20 kwietnia 2000 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 25 - 20 kwietnia 2000 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* WIELKANOC 2000
* Upgrade EWMAPY do wersji 3.12
* Nowy artykuł w dziale PROGRAMY - POWIĄZANIA
* Rozpoczęliśmy dystrybucję systemu OŚRODEK v. 4.0
* Nowe pozycje w dziale PRAWO W GEODEZJI

======================================================================
  WIELKANOC 2000
======================================================================

         Wesołego Alleluja !

    Z okazji zbliżających się świąt 

    dużo ciepła i radości przy Wielkanocnym stole

    życzy Dyrekcja i pracownicy PPU GEOBID.

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY DO WERSJI 3.12
======================================================================
Informujemy o aktualizacji programu EWMAPA 3 do wersji 3.12 .

W uaktualnieniu do wersji 3.12 dodano kontrolę unikalności numeru punktu
na etapie wprowadzania danych (jeżeli punkt o podanym numerze istnieje
to kursor wraca do pola numeru punktu i pozwala go zmodyfikować).
Usunięto także zauważone w programie usterki.

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która będzie zarazem linkiem do strony z której
będzie można go pobrać.

W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie:
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY.
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN3).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN3\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając
się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... 
(Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik. 


Druga z możliwości to uruchomienie programu -Uaktualnienie EWMAPY- i przy
nawiązanym połączeniu modemowym wciśnięcie przycisku - pobierz z internetu.

======================================================================
  NOWY ARTYKUŁ W DZIALE PROGRAMY - POWIĄZANIA
======================================================================
W dziale PROGRAMY - POWIĄZANIA opublikowaliśmy kolejny techniczny
tekst dotyczący wzajemych możliwości powiązań naszych programów.
Tym razem dotyczy on powiązań pomiędzy systemem OŚRODEK a systemem 
EWMAPA w dowolnej jego wersji.

======================================================================
  SYSTEM OŚRODEK V. 4.0 - NOWA WERSJA, NOWE MOŻLIWOŚCI
======================================================================
Informujemy o rozpoczęciu dystrybucji nowej wersji programu OŚRODEK

Przypominamy listę najważniejszych zmiany w stosunku do wersji 3.50 :

 1. Wprowadzono słownik cech operatów
 2. Rozszerzono liczbę dopuszczalnych asortymentów przy operatach
 3. Umożliwiono wyszukiwanie operatów po złożonych warunkach
 4. Wprowadzono zestawienie umożliwiające wydruk aktualnie wybranych 
  (przez opcję wyszukiwania) operatów
 5. Umożliwiono wybór operatów ewidencyjnych przez działki sąsiednie 
  (dla posiadaczy bazy graficznej działek w programie EWMAPA dla DOS)
 6. Opracowano program umożliwiający zasilanie baz danych operatów 
  asortymentami zgłoszeń robót znajdującymi się w archiwach.
 7. Umożliwiono wydruk opisów współczynników na kosztorysie, zarówno przed,
  jak i po zafakturowaniu zamówienia
 8. Zmieniono sposób sortowania pozycji kosztorysu zamówienia
 9. Rozszerzono pole ilość w kosztorysowaniu zamówienia
10. Umożliwiono przenoszenie wielu asortymentów do operatów w momencie
  przyjmowania operatu w module KERG
11. Poszerzono możliwości generowania wytycznych dla wykonawcy roboty
12. Opracowano program aktualizujący struktury danych dla potrzeb tej wersji systemu
13. Zmieniono sposób obliczania odsetek
14. Umożliwiono wydruk zamawiającego na zestawieniu niezakończonych zamówień
15. Wprowadzono autentykację osoby w modułach Ewidencja i rozliczanie zamówień oraz KMZ
16. Wprowadzono zmiany związane z nowym podziałem administracyjnym kraju
  i numeracją statystyczną
17. Wprowadzono dodatkowy identyfikator operatów
18. Zwiększono liczbę parametrów konfiguracyjnych systemu
19. Dodano możliwość drukowania korygujących faktur vat
20. Powiązano wyszukiwanie wg rastra z wyszukiwaniem wg operatu, cechy i asortymentu
21. Wprowadzono cały szereg drobnych usprawnień


Szczegółowe omówienie zmian i nowości dostępne jest na stronach WWW w dziale Programy.
 
Program dostępny jest w formie upgrad'u dla dotychczasowych użytkowników wersji 3.50
w cenie 500 PLN.

Zamówienia przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej - list, faks, e-mail.
Zamówienie powinno zawierać upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu
odbiorcy oraz oświadczenie o posiadaniu licencji systemu OŚRODEK v. 3.50

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE PRAWO W GEODEZJI - § LEX §
======================================================================
W dziale PRAWO W GEODEZJI dodany został tekst Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu i zakresu działania
Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej i Komisji Standaryzacji
Nazw Geograficznych poza Granicami Polski oraz zasad wynagradzania ich
członków.
W najbliższych dniach opublikujemy jednolity teksty ustawy o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz Rozporządzenie Ministra
Skarbu Państwa w sprawie warunków i trybu dokonywania zamiany nieruchomości.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.