Wysłano: 16 maja 2000 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 26 - 16 maja 2000 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade EWMAPY do wersji 3.13
* Nowy program Menedżer Użytkowników
* Możliwość konwersji nowego formatu plików rastrowych
* Zachęta do uczestnictwa w Forum Dyskusyjnym
* Harmonogram kursów i szkoleń na II półrocze br.

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY DO WERSJI 3.13
======================================================================
Informujemy o aktualizacji programu EWMAPA 3 do wersji 3.13.

Uaktualnienie do wersji 3.13 zawiera następujące zmiany:

1. Dodano możliwość autoryzacji wyrysu.
  Opcja dostępna jest z poziomu Zarządcy (administratora), który może
  włączyć ją w programie Menedżer Użytkowników (opcja - Dodawanie podpisu
  na wyrysach). Skutkiem tego, na każdej stronie pod wyrysem będzie
  drukowana nazwa użytkownika oraz data.

  UWAGA !!!
  Aby opcja była dostępna należy pobrać także nowy program MENEDŻER
  UŻYTKOWNIKÓW.

2. Zmodyfikowano sposób importu warstw tekstowych z eliminacją 
  powtarzających się elementów.

3. Usunięto także zauważone w programie usterki.

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która będzie zarazem linkiem do strony z której
będzie można go pobrać.

W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie:
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY.
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN3).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN3\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając
się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... 
(Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik. 


Druga z możliwości to uruchomienie programu -Uaktualnienie EWMAPY- i przy
nawiązanym połączeniu modemowym wciśnięcie przycisku - pobierz z internetu.

======================================================================
  NOWY PROGRAM MENEDŻER UŻYTKOWNIKÓW
======================================================================
Na stronie z upgradem EWMAPY znajduje się także nowa wersja programu
Menedżer Użytkowników, która pozwala na aktywację opcji podpisu pod
wyrysem. Program USRMANAG.EXE po pobraniu należy wkopiować do kartoteki,
w której aktualnie znajduje się jego poprzednia wersja zainstalowana
z programem EWMAPA. Wkopiowując zezwalamy na jego nadpisanie.

======================================================================
  MOŻLIWOŚĆ KONWERSJI NOWEGO FORMATU PLIKÓW RASTROWYCH
======================================================================
Informujemy o poszerzeniu modułu konwersji rastrów o obsługę rastrów 
zeskanowanych w odcieniach szarości do formatu TIFF.
Aby konwersja takich rastrów była możliwa należy pobrać archiwum 
RAS_TIFF.EXE zawierające dwa pliki RASGRAPH.DLL oraz TIFF.DLL .
Pliki po pobraniu i zdekompresowaniu należy umieścić w kartotece z 
programem EWMAPA.

======================================================================
  ZACHĘTA DO UCZESTNICTWA W FORUM DYSKUSYJNYM
======================================================================
Przypominamy, że Forum Dyskusyjne to najlepsze źródło odpowiedzi na
pytania, które chcecie Państwo zadać w związku z naszymi programami.
Prosimy kierować tam swoje kroki poszukując odpowiedzi na swoje
pytania, a także tam właśnie kierować zapytania, bowiem dzięki
odpowiedziom udzielanym przez nas inni użytkownicy będą mogli
odnaleźć rozwiązanie nurtującego ich problemu.

======================================================================
  HARMONOGRAM KURSÓW I SZKOLEŃ NA II PÓŁROCZE BR.
======================================================================
Na naszych stronach opublikowany został wstępny harmonogram szkoleń
od września do grudnia bieżącego roku. Można dokonywać już rezerwacji
miejsc w podanych tam terminach.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.