Wysłano: 16 czerwca 2000 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 27 - 16 czerwca 2000 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Nowy adres i numery telefonów katowickiej siedziby
* EWMAPA w GEODECIE
* Nowy interfejs do systemu OŚRODEK
* Nowe pozycje w dziale PRAWO W GEODEZJI

======================================================================
  NOWY ADRES I NUMERY TELEFONÓW KATOWICKIEJ SIEDZIBY
======================================================================
Uprzejmie informujemy naszych klientów, partnerów handlowych oraz 
współpracowników o zmianie katowickiej siedziby naszej firmy.
Od 20.05.2000 r. zapraszamy na ulicę Kossutha 7 w Katowicach.

Zmianie uległy numery telefonów:
tel. +32 254-41-01 w. 395
     254-41-77 w. 395

Numer faxu 254-04-76 pozostał bez zmian.

Adres Oddziału Produkcyjnego w Chorzowie oraz numery telefonów i faxu
pozostały bez zmian.

======================================================================
  EWMAPA W GEODECIE
======================================================================
Informujemy Państwa, iż do czercowego wydania Magazynu Geoinformacyjnego
GEODETA dołączona jest wkładka zawierająca płytę CD.

Na płycie mogą Państwo znaleźć:
 1. Program EWMAPA 3 DEMO (demo aktywne wersja 3.13)
 2. Prezentację multimedialną
 3. Programy interfejsu w wersjach demonstracyjnych
 4. Instrukcje do programów w postaci elektronicznej

Na szczególną uwagę zasługuje prezentacja multimedialna demonstrująca
możliwości programu EWMAPA. Prezentacja opatrzona jest słownym komentarzem.
Do jej przeglądania wymagany jest komputer wyposażony w kartę dźwiękową
wraz z głośnikami lub słuchawkami.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wersji demonstracyjnej prosimy
o przesłanie listu elektronicznego na adres: programy@geobid.com.pl
zawierającego adres pocztowy (zwykły) na jaki ma zostać wysłana.
List prosimy zatytułować: "EWMAPA 3 DEMO".
Z tytułu wysyłki wersji DEMO jak i za płytę CD nie pobieramy żadnych opłat.

======================================================================
  NOWY INTERFEJS DO SYSTEMU OŚRODEK
======================================================================
Z naszych stron można pobrać nowy program interfejsu łączący EWMAPĘ
z OŚRODKIEM. Interfejs OSRODEK.DLL umożliwia pozyskiwanie i kontrolę 
danych z systemu OŚRODEK w programie EWMAPA. Nowa wersja niniejszego 
interfejsu została rozbudowana o połączenie ze szkicami i dostosowana 
do systemu OŚRODEK 4.0 (współpracuje on także z wersją 3.50). 
Niniejszy interfejs należy wkopiować do głównej kartoteki EWMAPY 
zastępując jego starszą wersję.

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE PRAWO W GEODEZJI - § LEX §
======================================================================
W dziale PRAWO W GEODEZJI dodany został jednolity tekst ustawy o 
gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000.46.543)
Jeżeli widzą Państwo potrzebę wzbogacenia tego działu o jakieś wybrane
akty prawne - czekamy na propozycje i sygnały.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.