Wysłano: 12 lipca 2000 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 28 - 12 lipca 2000 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade EWMAPY do wersji 3.14
* Kursy i szkolenia w Sieradzu
* Nowe pozycje w dziale PRAWO W GEODEZJI
* EWMAPA 3 - Wersja Demonstracyjna

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY DO WERSJI 3.14
======================================================================
Informujemy o aktualizacji programu EWMAPA 3 do wersji 3.14.

Uaktualnienie do wersji 3.14 zawiera następujące zmiany:

1. Dodano możliwość przypisania atrybutu "nie podlega obcinaniu" podziałom
  sekcyjnym przy wydruku z markerem dowolnego obszaru.

2. Dodano możliwość ustalania dodatkowych kryteriów porównywania elementów
  podczas importu na warstwy z eliminacją powtarzających się elementów.

  Do wersji 3.12 EWMAPY po załączeniu opcji eliminacji powtarzających
  się elementów za powtarzające się elementy były uznawane te, które miały 
  te same współrzędne oraz w przypadku:
  - łuków i okręgów te same promienie,
  - tekstów i symboli te same kąty skręcenia.

  W wersji 3.13 w przypadku tekstów i symboli został dodany kolejny warunek, 
  mianowicie tekst lub symbol był eliminowany po spełnionych wszystkich wyżej
  wymienionych warunków i teksty musiały być te same (lub te same symbole).

  Od wersji 3.14 jednak wróciliśmy do warunków z wersji 3.12 i wcześniejszych,
  przy czym możliwość dodawania kolejnych warunków na identyczność została dodana
  do konfiguracji EWMAPY (Warstwy/Import). Te dodatkowe warunki to identyczność 
  tekstu, ten sam symbol, linia kreślona tym samym typem linii.

  Domyślnie więc importowany element zostanie wyeliminowany podczas importu
  z eliminacją jeśli w przypadku elementów liniowych na warstwie istnieje już
  element mający:
  - te same współrzędne,
  - w przypadku łuków i okręgów ten sam promień,

  w przypadku tekstów:
  - te same współrzędne,
  - ten sam kąt skręcenia,

  w przypadku symboli:
  - te same współrzędne,
  - ten sam kąt skręcenia,
  - ten sam symbol.

3. Dodano możliwość konfiguracji sygnału dźwiękowego przy zatrzaskach.
  Opcja Konfiguracja -> Wyświetlanie -> Okno

  Sygnalizacja dźwiękowa zatrzasku - możliwość za(wy)łączenia opcji.

  Dźwięk przez głośniczek - decyzja, czy dźwięki mają być słyszane z
  głośniczka wewnątrz komputera, czy przez kartę dźwiękową (niezbędne
  jest wówczas aby komputer był w nią wyposażony). Brak karty dźwiękowej
  przy ustawionej opcji powoduje, że dźwięki będą słyszane przez
  głośniczek. Przy obecności karty dźwiękowej podczas operacji zatrzasku
  odtwarzane są pliki ok.wav (zatrzask poprawny) i blad.wav (błędny).
  
4. Usunięto także zauważone w programie usterki.

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która będzie zarazem linkiem do strony z której
będzie można go pobrać.

W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie:
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY.
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN3).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN3\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając
się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... 
(Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik. 


Druga z możliwości to uruchomienie programu -Uaktualnienie EWMAPY- i przy
nawiązanym połączeniu modemowym wciśnięcie przycisku - pobierz z internetu.

======================================================================
  KURSY I SZKOLENIA W SIERADZU
======================================================================
Informujemy Państwa, iż w porozumieniu z naszym przedsiębiorstwem 
WODGiK w Łodzi - Rejonowe Biuro w Sieradzu rozpoczęło cykl szkoleń z zakresu
obsługi systemów informatycznych EWMAPA, EWOPIS i OŚRODEK. Pierwszy taki 
kurs odbył się w dniach 27-29.06.2000 r. Szkolenia w początkowej fazie 
będą obejmowały tematycznie zakres kursu EWMAPA 1 (kurs podstawowy).
Szkolenia organizowane są na takich samych warunkach finansowych 
jak te przeprowadzane w Chorzowie przez firmę URBINLEX.
Bliższe informacje wraz z harmonogramem szkoleń znajdują się na naszej 
stronie WWW w dziale AKTUALNOŚCI.

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE PRAWO W GEODEZJI - § LEX §
======================================================================
W dziale PRAWO W GEODEZJI dodane zostały:
- tekst rozporządzenia w sprawie granic wód, linii brzegu, urządzeń 
 nad wodami oraz klas wód śródlądowych żeglownych. (Dz.U. 1977.26.110),
- tekst rozporządzenia w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju 
 Regionalnego i Budownictwa (Dz.U. 2000.50.585),
- tekst rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
 Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (Dz.U. 2000.50.589).

Jeżeli widzą Państwo potrzebę wzbogacenia tego działu o jakieś wybrane
akty prawne - czekamy na propozycje i sygnały.

======================================================================
  EWMAPA 3 - WERSJA DEMONSTRACYJNA
======================================================================
Osoby zainteresowane otrzymaniem wersji demonstracyjnej, jaka dołączona
była do czerwcowego magazynu geoinformacyjnego GEODETA prosimy
o przesłanie listu elektronicznego na adres: programy@geobid.com.pl
zawierającego adres pocztowy (zwykły) na jaki ma zostać wysłana.
List prosimy zatytułować: "EWMAPA 3 DEMO".
Z tytułu wysyłki wersji DEMO jak i za płytę CD nie pobieramy żadnych opłat.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.