Wysłano: 24 listopada 1998 r.

Szanowni Państwo!

Przekazujemy kolejną informację o nowościach.

======================================================================
            Programy Interfejsu do baz MS Access
======================================================================
Interfejsy do baz MS Access umożliwiają połączenie danych graficznych 
EWMAPY z danymi opisowymi zgromadzonymi w bazie danych MS Access.
Powiązanie to dokonywane jest w dwojakiej formie:
- interfejs pytający,
- interfejs szrafurujący/szukający.
Interfejs pytający umożliwia pozyskanie danych dotyczących jednego
obiektu - działki, punktu, jednoznacznego tekstu lub obiektu z bazy
obiektowej.
Interfejs szrafurujący/szukający umożliwia wskazanie (zaszrafurowanie)
szeregu obiektów spełniających zadany warunek przy użyciu języka SQL
bazy danych Access.
Dzięki sterownikom ODBC istnieje możliwość powiązania baz MS Access
z innymi bazami danych np. Oracle. Tym samym MS Access stanowi swoisty
"pomost" pomiędzy EWMAPĄ, a dowolną bazą danych.

UWAGA:
Dla poprawnego wykorzystania niniejszych interfejsów konieczne jest
posiadanie programu MS Access.

======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.