Wysłano: 22 września 2000 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
   BIULETYN Nr 31 - 22 września 2000 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
   SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* PPU GEOBID na targach SOFTARG 2000
* Targowe materiały promocyjne
* Nowe pozycje programowe
* Konkurs nadal trwa
* Dodatkowy termin szkolenia w Sieradzu

======================================================================
   PPU GEOBID NA TARGACH SOFTARG 2000
======================================================================

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko na
targach SOFTARG 2000 w Katowicach. Tych, którzy nie byli na targach,
zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy, które dostępne są na naszych
stronach internetowych.
Jednocześnie miło nam oznajmić, iż nasze przedsiębiorstwo zostało
laureatem nagrody w konkursie SOFTARG 2000 za program EWMAPA.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w dziale AKTUALNOŚCI.

======================================================================
   TARGOWE MATERIAŁY PROMOCYJNE
======================================================================

Dla wszystkich Państwa, którzy nie mogli odwiedzić naszego stoiska na
targach SOFTARG 2000 przygotowaliśmy internetową wersję materiałów
promocyjnych oprogramowania będącego w przygotowaniu.

Dotyczą one programów:
- EWMAPA 4
- OŚRODEK wersja dla WINDOWS
- BANK OSNÓW wersja dla WINDOWS

Tekst materiałów dostępny jest w dziale AKTUALNOŚCI.

======================================================================
   NOWE POZYCJE PROGRAMOWE
======================================================================

Naszą ofertę programową poszerzyliśmy w ostatnim czasie o kolejne
moduły systemu STRATEG. Są to programy współdziałające z EWOPIS-em
i umożliwiające naliczanie i eidencję opłat (przypisów) za użytkowanie 
wieczyste, dzierżawy i zarząd.

GG_UW - Moduł ewidencji opłat za użytkowanie wieczyste
GG_ZT - Moduł ewidencji opłat związanych z zarządem
GG_DZ - Moduł ewidencji dzierżaw

Informacje o programach można znaleźć w dziale AKTUALNOŚCI.

======================================================================
   KONKURS NADAL TRWA
======================================================================

Przypominamy o trwającym konkursie na najlepsze menu aktywności oraz
o naszym pytaniu ankietowym dotyczącym rozbudowy działu § LEX §.
Ankietę znajdą Państwo na stronie głównej naszego serwisu WWW.

Bliższe informacje o konkursie znajdują się na naszej stronie WWW
w dziale AKTUALNOŚCI.

======================================================================
   DODATKOWY TERMIN SZKOLENIA W SIERADZU
======================================================================

Informujemy o dodatkowym terminie szkolenia obsługi systemu EWMAPA
w ośrodku szkoleniowym w Sieradzu.
Dodatkowy kurs odbędzie się w dniach 17-19 października br.

======================================================================
   KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.