Wysłano: 6 października 2000 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 32 - 6 października 2000 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade EWMAPY do wersji 3.16
* Aktualizacja modułu kompresji
* Październikowe pytanie ankietowe i WAP-owe strony PPU GEOBID
* Informacje o konkursie na menu aktywności
* Nowe pozycje w dziale PRAWO W GEODEZJI

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY DO WERSJI 3.16
======================================================================
Informujemy o aktualizacji programu EWMAPA 3 do wersji 3.16.

Uaktualnienie do wersji 3.16 zawiera następujące zmiany:

1. Zmieniono obsługę dużych plików konfiguracyjnych INI.

2. Umożliwiono dodanie do wyrysu własnego tekstu (plik ewusr.ini)

3. Usunięto także zauważone w programie usterki.

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która będzie zarazem linkiem do strony z której
będzie można go pobrać.

W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie:
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY.
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN3).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN3\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając
się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... 
(Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik. 


Druga z możliwości to uruchomienie programu -Uaktualnienie EWMAPY- i przy
nawiązanym połączeniu modemowym wciśnięcie przycisku - pobierz z internetu.

======================================================================
  AKTUALIZACJA MODUŁU KOMPRESJI
======================================================================
Informujemy o możliwości pobrania zmodyfikowanego modułu kompresji ZIP.DLL.
Moduł wykorzystywany jest w wielu naszych programach, dlatego aktualizacja
dotyczy nie tylko użytkowników programu EWMAPA.

Plik po pobraniu należy umieścić w kartotece z dotychczasową wersją 
zezwalając na jego nadpisanie.

======================================================================
  PAŹDZIERNIKOWE PYTANIE ANKIETOWE I WAP-OWE STRONY PPU GEOBID
======================================================================
Wraz z początkiem nowego miesiąca pragniemy zadać Państwu kolejne pytanie
ankietowe, które jak to wcześniejsze nie jest bez znaczenia dla dalszego
kierunku rozwoju naszych stron internetowych. Tym razem pytamy Państwa
o wypowiedź na temat nowej technologii informacyjnej WAP.
W dziale AKTUALNOŚCI znajdą Państwo informacje na ten temat oraz wskazówki,
jak korzystać z naszych testowych stron WAP-owych.
Użytkownikom tej usługi podajemy nasz adres: http://wap.geobid.com.pl

Pytanie na ten miesiąc (październik) brzmi:
- Co sądzisz o technologii WAP ?

Wyniki wrześniowej ankiety "Czy dział § LEX § należy rozbudować o geodezyjne
instrukcje techniczne ?", dostępne są w formie archiwum przy bieżącym pytaniu.
Do tematu wyników tej ankiety napewno powrócimy w kolejnych biuletynach.

======================================================================
  INFORMACJE O KONKURSIE NA MENU AKTYWNOŚCI
======================================================================
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe GEOBID Sp. z o.o. w Katowicach
informuje, iż zgodnie z punktem 6.5 regulaminu konkursowego przedłuża 
czas trwania konkursu na najlepsze menu aktywności do 31 października.

Tym samym zmianie ulegają następujące punkty regulaminu konkursowego:

- 1.2. Konkurs trwa od 01.09.2000 do 31.10.2000
- 5.1.3. Jury zbierze się 2 listopada 2000 roku w siedzibie Organizatora.
- 5.1.4. Zwycięzca zostanie wybrany wśród zgłoszeń nadesłanych do godz.
 00.00 dnia 31.10.2000.
- 5.2.1. Prace zgłaszane do konkursu umieszczone będą na stronach 
 internetowych Organizatora: http://www.geobid.com.pl - po 15.10.2000.

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE PRAWO W GEODEZJI - § LEX §
======================================================================
W dziale PRAWO W GEODEZJI dodane zostało:

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstaw programowych
 kształcenia w zawodach: technik archiwista, technik budownictwa,
 technik geodeta, technik handlowiec, technik hutnik, technik instrumentów
 muzycznych, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik organizacji
 reklamy, technik technologii drewna, technik technologii odzieży, technik
 włókiennik i mechanik pojazdów samochodowych. (Dz.U. 2000.78.887),

oraz ujednolicony został tekst
- Ustwy o księgach wieczystych i hipotece (zgodnie z Dz.U. 2000.74.855).

W najbliższych dniach uzupełnimy serwis o:
- jednolity tekst Ustawy o własności lokali (Dz.U. 2000.80.903),

Jeżeli widzą Państwo potrzebę wzbogacenia tego działu o jakieś wybrane
akty prawne - czekamy na propozycje i sygnały.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.