Wysłano: 23 października 2000 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 33 - 23 października 2000 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Tysiąc dni istnienia naszej witryny
* EWOPIS wersja 2.11
* Lista życzeń i formularze zapytań
* Przypominamy o trwającym konkursie i ankiecie
* Nowe pozycje w dziale PRAWO W GEODEZJI
* Dodatkowy termin szkolenia w Sieradzu

======================================================================
  TYSIĄC DNI ISTNIENIA NASZEJ WITRYNY
======================================================================
W minioną sobotę upłynęło 1000 dni odkąd w sieci Internet zaistniała
nasza firmowa witryna WWW.
Coraz większa liczba dziennych odwiedzin w naszym serwisie, stale rosnąca
liczba subskrybentów naszego biuletynu - to fakty, które cieszą.
Zawsze z uwagą czytamy Państwa opinie na temat serwisu i nie pozostajemy
wobec nich obojętni - przecież tworzymy go dla Państwa.
Teraz mogą Państwo oglądać nasze strony wpisując także adres:
  http://www.geobid.pl

======================================================================
  EWOPIS WERSJA 2.11
======================================================================
Informujemy o możliwości dokonania aktualizacji programu EWOPIS do
wersji 2.11 . Aktualizacja dotyczy wszystkich posiadaczy wcześniejszych
wersji i jest BEZPŁATNA. Aby otrzymać dyskietkę z upgradem należy przesłać
do nas fax z zamówieniem lub przesłać e-mail na adres: programy@geobid.com.pl
zatytułowany EWOPIS 2 - UPGRADE. W zamówieniu proszę podać dokładny adres
odbiorcy i ewentualny adres poczty elektronicznej na jaki chcieliby
Państwo otrzymywać wiadomości o kolejnych aktualizacjach.
Nasz numer fax-u (+32) 241-72-69.
Jednocześnie przypominamy, że opis zmian w poszczególnych wersjach czyli
historię rozwoju mogą Państwo znaleźć na naszych stronach Internetowych
w dziale PROGRAMY->EWOPIS->EWOPIS 2.xx

======================================================================
  LISTA ŻYCZEŃ I FORMULARZE ZAPYTAŃ
======================================================================
Z poprzednich wydań naszego biuletynu, jak również z publikacji znajdujących
się na naszych stronach znają Państwo dalsze kierunki rozwoju programu
EWMAPA oraz niektóre z nowych opcji mających na celu poszerzenie możliwości
programu oraz poprawę wygody jego użytkowania. Jeżeli mają Państwo własne
propozycje - chętnie zapoznamy się z nimi. Można je zgłaszać wykorzystując
formularz listy życzeń znajdujący się na stronie:
  http://www.geobid.com.pl/programy/formularz.htm

Na wielu stronach poświęconych naszym programom znajdują się formularze
za pomocą których mogą Państwo zadawać pytania dotyczące konkretnego
programu i pocztą zwrotną uzyskiwać odpowiedź. Ostanio jednak dosyć
często zdarzają się listy bez adresu e-mail nadawcy, co uniemożliwia nam
udzielanie odpowiedzi. Dlatego uczulamy wszystkich - jeżeli chcąc Państwo
uzyskać szybką odpowiedź nie pozostajcie anonimowi, prosimy o wpisywanie
adresu kontaktowego.

======================================================================
  PRZYPOMINAMY O KONKURSIE I ANKIECIE
======================================================================
Przypominamy o trwającym konkursie na najlepsze menu aktywności oraz
o naszym październikowym pytaniu ankietowym dotyczącym najnowszej 
technologii informacyjnej - WAP.
Ankietę znajdą Państwo na stronie głównej naszego serwisu WWW.
Jednocześnie zapraszamy do odwiedzenia naszego testowego serwisu WAP.
Bliższe informacje o technologii WAP, adres witryny i opis konfiguracji
telefonu, znajdują się na naszej stronie WWW w dziale AKTUALNOŚCI.

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE PRAWO W GEODEZJI - § LEX §
======================================================================
W dziale PRAWO W GEODEZJI dodane zostały:

- jednolity tekst Ustawy o własności lokali (Dz.U. 2000.80.903),
- jednolity tekst Ustawy prawo budowlane (Dz.U. 1994.89.414).

Jeżeli widzą Państwo potrzebę wzbogacenia tego działu o jakieś wybrane
akty prawne - czekamy na propozycje i sygnały.

======================================================================
  DODATKOWY TERMIN SZKOLENIA W SIERADZU
======================================================================
Informujemy o dodatkowym terminie szkolenia obsługi systemu EWMAPA
w ośrodku szkoleniowym w Sieradzu.
Dodatkowy kurs odbędzie się w dniach 21-23 listopada br.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.