Wysłano: 6 listopada 2000 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 34 - 6 listopada 2000 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Wstępny harmonogram szkoleń na I półrocze 2001 roku
* Instrukcja obsługi programu OŚRODEK
* EWOPIS upgrade 2.11
* Listopadowe pytanie ankietowe
* Informacje o konkursie na menu aktywności
* Plan rozbudowy działu PRAWO W GEODEZJI

======================================================================
  WSTĘPNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ NA I PÓŁROCZE 2001 ROKU
======================================================================
PPU URBINLEX opublikował wstępny harmonogram szkoleń z obsługi naszego
oprogramowania na pierwsze półrocze przyszłego roku.
Szkolenia będą odbywały się w czterech kategoriach tematycznych:

EWMAPA WIN - kurs podstawowy z zakresu obsługi programu EWMAPA
OBIEKTY  - zaawansowany kurs obsługi programu EWMAPA
EWOPIS   - kurs z zakresu obsługi programu EWOPIS
OŚRODEK  - kurs z zakresu obsługi programu OŚRODEK. Uwaga - będzie to
       nowy cykl szkoleń obejmujący zakresem tematycznym obsługę
       systemu OŚRODEK w wersji dla WINDOWS.

Pełny harmonogram z terminami znajduje się na naszych stronach WWW.

======================================================================
  INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU OŚRODEK
======================================================================
Na życzenie użytkowników, z naszych stron WWW można pobrać instrukcję
obsługi programu OŚRODEK wersja 3.5 dla DOS.
Dostępna jest ona w dziale PROGRAMY->OŚRODEK->POMOC TECHNICZNA jako
samorozpakowujące się archiwum. Po rozpakowaniu otrzymujemy plik
zapisany w formacie MS WORD (doc).

======================================================================
  EWOPIS UPGRADE 2.11
======================================================================
Przypominamy o możliwości dokonania aktualizacji programu EWOPIS do
wersji 2.11 . Aktualizacja dotyczy wszystkich posiadaczy wcześniejszych
wersji i jest BEZPŁATNA. Aby otrzymać dyskietkę z upgradem należy przesłać
do nas fax z zamówieniem lub przesłać e-mail na adres: programy@geobid.com.pl
zatytułowany EWOPIS 2 - UPGRADE. W zamówieniu proszę podać dokładny adres
odbiorcy i ewentualny adres poczty elektronicznej na jaki chcieliby
Państwo otrzymywać wiadomości o kolejnych aktualizacjach.
Nasz numer fax-u (+32) 241-72-69.
Jednocześnie przypominamy, że opis zmian w poszczególnych wersjach czyli
historię rozwoju mogą Państwo znaleźć na naszych stronach Internetowych
w dziale PROGRAMY->EWOPIS->EWOPIS 2.xx

======================================================================
  LISTOPADOWE PYTANIE ANKIETOWE
======================================================================
Wraz z początkiem nowego miesiąca pragniemy zadać Państwu kolejne
pytanie ankietowe, jednocześnie prosimy o aktywny udział w ankiecie.

Pytanie na ten miesiąc (listopad) brzmi:
- Czy używasz w programie EWMAPA barwnych rastrów ?

Wyniki poprzednich ankiet dostępne są w formie archiwum przy bieżącym
pytaniu.

======================================================================
  INFORMACJE O KONKURSIE NA MENU AKTYWNOŚCI
======================================================================
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe GEOBID Sp. z o.o. w Katowicach
informuje, iż zgodnie z punktem 6.5 regulaminu konkursowego przedłuża 
ostatecznie czas trwania konkursu na najlepsze menu aktywności do dnia
30 listopada br.

Tym samym zmianie ulegają następujące punkty regulaminu konkursowego:

- 1.2. Konkurs trwa od 01.09.2000 do 30.11.2000
- 5.1.3. Jury zbierze się 1 grudnia 2000 roku w siedzibie Organizatora.
- 5.1.4. Zwycięzca zostanie wybrany wśród zgłoszeń nadesłanych do godz.
 00.00 dnia 30.11.2000.
- 5.2.1. Prace zgłaszane do konkursu umieszczone będą na stronach 
 internetowych Organizatora: http://www.geobid.com.pl - po 15.11.2000.

======================================================================
  PLAN ROZBUDOWY DZIAŁU PRAWO W GEODEZJI
======================================================================
Informujemy, iż jeszcze w tym miesiącu dział § LEX § zostanie rozbudowany
o zestaw obowiązujących instrukcji geodezyjnych. Jako pierwsze znajdą
się tam K1 oraz G7 - w wersji online. Zestaw stopniowo będzie poszerzany.
Następną grupę będą stanowiły projekty instrukcji technicznych.
Jest to oczywiście rezultat przeprowadzanych przez nas w środowisku
geodezyjnym ankiet (wrześniowe pytanie ankietowe), jak również sygnałów,
jakie otrzymujemy od Państwa w poczcie elektronicznej.

Zapraszamy zatem do częstego odwiedzania działu PRAWO w GEODEZJI.
Jeżeli widzą Państwo potrzebę wzbogacenia tego działu o jakieś wybrane
akty prawne - czekamy na propozycje i sygnały.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.