Wysłano: 20 listopada 2000 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 35 - 20 listopada 2000 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade EWMAPY do wersji 3.17
* Aktualizacja programu Konwerter
* Listopadowe pytanie ankietowe
* Informacje o konkursie na menu aktywności

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY DO WERSJI 3.17
======================================================================
Informujemy o aktualizacji programu EWMAPA 3 do wersji 3.17.

Uaktualnienie do wersji 3.17 zawiera następujące zmiany:

1. Dodano możliwość skręcania numerów działek, punktów i konturów przy
  skręconej mapie.

2. Usunięto także zauważone w programie usterki.

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która będzie zarazem linkiem do strony z której
będzie można go pobrać.

W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie:
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY.
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN3).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN3\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając
się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... 
(Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik. 


Druga z możliwości to uruchomienie programu -Uaktualnienie EWMAPY- i przy
nawiązanym połączeniu modemowym wciśnięcie przycisku - pobierz z internetu.

======================================================================
  AKTUALIZACJA PROGRAMU KONWERTER
======================================================================
Informujemy o możliwości pobrania zaktualizowanego programu konwersji.
Zablokowana została w nim możliwość rozdzielenia podczas konwersji 
danych obiektowych (utworzonych na warstwach) od warstw.

Program po pobraniu należy umieścić w kartotece z dotychczasową wersją 
zezwalając na jego nadpisanie.

======================================================================
  LISTOPADOWE PYTANIE ANKIETOWE
======================================================================
Przypominamy o naszym listopadowym pytaniu ankietowym dotyczącym 
pracy z barwnymi rastrami w programie EWMAPA.
Ankietę znajdą Państwo na stronie głównej naszego serwisu WWW.

Pytanie na ten miesiąc (listopad) brzmi:
- Czy używasz w programie EWMAPA barwnych rastrów ?

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w naszych ankietach.
Wyniki poprzednich ankiet dostępne są w formie archiwum przy bieżącym
pytaniu.

======================================================================
  INFORMACJE O KONKURSIE NA MENU AKTYWNOŚCI
======================================================================
Przypominamy o trwającym konkursie na najlepsze menu aktywności.
Termin nadsyłania prac upływa 30 listopada br.
Już wkrótce zapoznamy Państwa z dotychczas nadesłanymi pracami.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.