Wysłano: 27 listopada 2000 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
   BIULETYN Nr 36 - 27 listopada 2000 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
   SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* EWOPIS 2.11 - programy narzędziowe
* Rozbudowa działu PRAWO W GEODEZJI

======================================================================
   EWOPIS 2.11 - PROGRAMY NARZĘDZIOWE
======================================================================
W dziale pomocy technicznej do programu EWOPIS & DO_EWOP znajdują się
programy narzędziowe dedykowane dla wersji EWOPIS 2.11
Znajdują się tam:
- addgmine - zakładanie nowej pustej bazy systemu EWOPIS
- swg2ewop - import SWING -> EWOPIS
- ewop2swg - eksport EWOPIS -> SWING
- int_ewop - interfejs pomiędzy programami EWOPIS i EWMAPA

======================================================================
   ROZBUDOWA DZIAŁU PRAWO W GEODEZJI
======================================================================
Wielokrotnie otrzymywaliśmy sygnały od osób odwiedzających nasze strony
WWW, iż należałoby poszerzyć dział § LEX § - Prawo w Geodezji o 
instrukcje techniczne i wytyczne techniczne. We wrześniowej ankiecie
pytaliśmy o Państwa zdanie na ten temat. Przypomnę, że zdecydowana 
większość (136 głosów - 98.55 %) opowiedziała się za jego rozbudową.
Miło mi poinformować, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, od
dzisiejszego dnia mogą Państwo korzystać z rozbudowanego działu § LEX §.
Dodane zostały w nim dwa działy: ARCHIWUM oraz INSTRUKCJE TECHNICZNE.
ARCHIWUM składa się z aktów prawnych, które utraciły już swoją moc i
będzie rozbudowywane równolegle do działu Prawo w Geodezji.
Archiwum aktów prawnych było do tej pory dostępne jako odnośniki z
aktów odwołujących je. Teraz zgromadzone zostały w jednym zestawieniu.
Poprzednia możliwość dojścia do archiwum zostanie oczywiście także 
zachowana.
Drugi dział to INSTRUKCJE TECHNICZNE, gdzie on-line będą Państwo mogli
sięgnąć po konkretną instrukcję. W tej chwili dostępna jest Instrukcja
Techniczna G-7 Geodezyjna Ewidencja sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT),
jednakże dział ten będzie sukcesywnie rozbudowywany o kolejne pozycje:
instrukcje, wytyczne oraz ich projekty.

======================================================================
   KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.