Wysłano: 21 grudnia 2000 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 37 - 21 grudnia 2000 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Życzenia świąteczne i noworoczne
* Upgrade EWMAPY do wersji 3.18
* System OŚRODEK 4.01 wraz z nowym cennikiem
* EWMAPA 4.0 oraz BANK OSNÓW dla WINDOWS
* Przyjmujemy zamówienia na nowe programy
* Seminarium GIS w Katowicach
* Rozstrzygnięcie konkursu na menu aktywności
* Nowe pozycje w dziale PRAWO W GEODEZJI
* Od Webmastera

======================================================================
  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE
======================================================================

Serdeczne Życzenia miłych, radosnych
i pełnych ciepła Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęścia i pomyślności na każdy dzień 2001 roku
i na każdy rok nowego Tysiąclecia

składa PPU GEOBID Katowice.


         *              .   _ - - _ 
         *            _ / \ _ -  _  _ 
         ***           \    / -  _  -
        *****           /_ _ _\ -   - _
        *******           \/ \/
       *********           
      *************        
        *******         
       ***********     M I Ł Y CH I P O G O D N Y C H
      ***************         Ś W I Ą T
     *******************   B O Ż E G O N A R O D Z E N I A
       ***********        
      ***************          O R A Z
     *******************     
    ***********************    S Z C Z Ę Ś L I W E G O
      ***************      
     *******************        N O W E G O
    ***********************    
   ***************************       R O K U
        ******        
        ******            2 0 0 1
        ******        

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY DO WERSJI 3.18
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 3 do wersji 3.18.

Uaktualnienie do wersji 3.18 zawiera poprawki zauważonych w programie
usterek.

======================================================================
  SYSTEM OŚRODEK 4.01 WRAZ Z NOWYM CENNIKIEM
======================================================================
Powiatowe Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej posiadające
licencję na program OŚRODEK 4.0, otrzymały w tym miesiącu nieodpłatnie,
dyskietkę z nowym cennikiem i programem umożliwiającym załadowanie
cennika do działającego systemu. Przekazany został także nowy program
zawierający niewielkie poprawki oznaczony jako v. 4.01 .

======================================================================
  EWMAPA 4.0 ORAZ BANK OSNÓW DLA WINDOWS
======================================================================
Informujemy Państwa, iż w styczniu 2001 r. rozpoczniemy dystrybucję
programu EWMAPA w wersji 4.0 . Najnowsza wersja programu EWMAPA została 
rozbudowana o szereg nowych opcji mających na celu poszerzenie możliwości 
programu oraz poprawę wygody jego użytkowania.

Niektóre z nowości w systemie EWMAPA 4.0 to:

- wsparcie dla różnych układów współrzędnych: 1965, 1942, 1992, 2000;
kreślenie podziału arkuszowego dla map topograficznych, transformacja 
danych pomiędzy wszystkimi układami (możliwa jest także transformacja 
pomiędzy strefami układu 65); transformacja rastrów, przeliczanie 
współrzędnych (także geograficznych); dodatkowa listwa narzędziowa ze 
współrzędnymi w innym układzie niż układ mapy,

- nowa opcja przesuwania "rączka" umożliwiająca przesuwanie poprzez 
przeciąganie obrazu na ekranie; tryb ten jest także dostępny podczas 
wprowadzania danych – wystarczy nacisnąć klawisz Shift i przeciągnąć obraz,

- edycja i tworzenie własnych listew narzędziowych - usuwanie i wstawianie 
przycisków; przenoszenie przycisków pomiędzy listwami,

- transformacje wielomianowe wysokiego rzędu (do transformacji układów
lokalnych),

- edycja warstw podczas edycji obiektów (równoczesna edycja warstw i obiektów), 

- współpraca z nową wersją Banku Osnów – wizualizacja punktów znajdujących
się w banku, 

- współpraca z nową wersją systemu OŚRODEK WINDOWS – wizualizacja działek,
wyświetlanie informacji o KERG-u i operatach, wizualizacja i edycja
zakresów rastrowych i działkowych na tle mapy,

- nowy typ interfejsu umożliwiający współpracę z odbiornikami GPS,

- edycja rastra z podglądem treści wektorowej, dodatkowa opcja
powiększania obrazu rastrowego podczas jego edycji,

- kreślenie mapy do pliku BMP, 

- raport z obliczeń podczas operacji kartowania z wykorzystaniem 
linii bazowej, 

- automatyczna generacja stron WWW – możliwość zaprezentowania mapy
w Internecie.


Pełna lista nowych elementów znajduje się w dziale - Aktualności
______________________________________________________________________

Zakończyły się także prace nad nowym programem BANK OSNÓW w wersji dla
WINDOWS. Program ten w odróżnieniu od DOS-owego poprzednika umożliwia
także przechowywanie osnów wysokościowych.
Inne nowe elementy to:

- włączenie programu DOKUMENT do Banku Osnów - wygodna możliwość 
przechowywania opisów topograficznych, 
- wprowadzenie alternatywnego zestawu współrzędnych.

BANK OSNÓW może pracować jako system oddzielny, jak również jako system
zintegrowany z systemem EWMAPA.

Przy pomocy systemu EWMAPA następuje:

- ilustracja graficzna zawartości BANK-u OSNÓW, 
- możliwość uzyskania informacji o wskazanym punkcie osnowy.

Dzięki technologii OLE jest możliwe przejście z poziomu programu 
EWMAPA do BANK-u OSNÓW.

BANK OSNÓW w wersji dla WINDOWS wyposażony jest w program konwersji
danych zawartych w BANK-u OSNÓW w wersji dla DOS.


Szczegółowe informacje wraz ze zrzutami ekranów w dziale - Aktualności

======================================================================
  PRZYJMUJEMY ZAMÓWIENIA NA NOWE PROGRAMY
======================================================================
Informujemy, że od dnia dzisiejszego przyjmujemy zamówienia na nowe
wersje programów. Cennik dostępny na stronach WWW został zaktualizowany
i poszerzony o nową ofertę programową.
Zaktualizowany został także formularz zamówienia oprogramowania.
Dystrybucja programów rozpocznie się w styczniu 2001 roku.

======================================================================
  SEMINARIUM GIS W KATOWICACH
======================================================================
Stowarzyszenie GISPOL w porozumieniu z PPU GEOBID w Katowicach organizuje 
w dniach 8 i 9 lutego 2001 r. w Katowicach SEMINARIUM GIS na temat:

- Roli i miejsca odgik w realizacji wytycznych Komisji Europejskiej
w sprawie GIS w kontekście z projektem standardów prowadzenia zasobu,
nową wersją systemu OŚRODEK oraz technologią szybkiego i taniego
tworzenia SIT z istniejących danych.

Poszczególne sesje seminarium będą poświęcone omówieniu:
1. Wytycznych Komisji Europejskiej w sprawie GIS.
2. Projektu standardów technicznych prowadzenia zasobu (b.instrukcje O-3 i O-4).
3. Systemu OŚRODEK w wersji WINDOWS łącznie z organizacją rozliczeń.
4. Uproszczonej technologii zakładania SIT na przykładzie powiatu pabianickiego.
Wyjaśnień w trakcie seminarium udzielać będą członkowie zespołów
autorskich: Kompendium GIS UE, Standardów prowadzenia zasobu, systemu
OŚRODEK i pabianickiego SIT.


Bliższe informacje w dziale - Aktualności

======================================================================
  ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU NA MENU AKTYWNOŚCI
======================================================================
Rozstrzygnięty został konkurs na najlepsze menu aktywności.
Jury konkursu spośród nadesłanych prac wybrało i nagrodziło dwie.

I miejsce - klucz sprzętowy do wektoryzacji rastra, interpolacji warstwic,
wpasowania ortofotograficznego i obsługi rastra wysokościowego oraz decyzją
jury imienną licencję na program Mała EWMAPA 4 - otrzymuje Pan
 - Józef Maślanka za menu "For-MA" .

II miejsce - klucz sprzętowy do wektoryzacji rastra i interpolacji warstwic
oraz decyzją jury imienną licencję na program Mała EWMAPA 4 - otrzymuje Pan
 - Bogusław Czaja za menu "PPP500" .

III miejsca nie przyznano.

Pozostałe prace jury wyróżniło licencjami na program Mała EWMAPA 4.
Gratulujemy - nagrody prześlemy pocztą.

Nagrodzone prace zostaną dołączone do nowej wersji programu EWMAPA 4.

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE PRAWO W GEODEZJI - § LEX §
======================================================================
W dziale PRAWO W GEODEZJI dodane zostały:

- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
 o własności lokali (Dz.U. 2000.80.903),
- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -
 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2000.98.1071),
- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -
 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2000.100.1086),
- obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy -
 Prawo budowlane (Dz.U. 2000.106.1126),
- rozporządzenie w sprawie sposobu, trybu i szczegółowych warunków
 nadawania uprawnień zawodowych oraz działania komisji kwalifikacyjnej
 do spraw uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii
 (Dz.U 2000.107.1139).

Nadal czekamy na Państwa propozycje i sygnały dotyczące rozbudowy
tego działu.

======================================================================
  OD WEBMASTERA
======================================================================
Koniec roku to czas retrospekcji, podsumowań, ale i planów na przyszłość.
W nadchodzącym roku wiele wysiłku i energii będziemy na pewno wkładali
w rozwój naszego serwisu internetowego. Pierwsze zmiany zostały wprowadzone
już na początku grudnia (Instrukcje Techniczne on-line), kolejne będą
się sukcesywnie pojawiały w ciągu całego roku.
Bardzo poważnie myślimy także o rozwoju stron w technologii WAP.
Będziemy się także starali umacniać kontakty z Wami - odwiedzającymi
nasz serwis internetowy, użytkownikami naszego oprogramowania, aby
z jednej strony, jak najczęściej wsłuchiwać się w Wasze potrzeby i propozycje,
a z drugiej, jak najlepiej Wam doradzać i pomagać. Służyć temu będą
spotkania w czasie organizowanych seminariów, targów i prezentacji.
Dziękujmy za wszystkie wyrazy życzliwości kierowane pod naszym adresem.
Każdej osobie, która czyta ten biuletyn, składamy serdeczne i szczere
życzenia zdrowych i wesołych świąt Bożego Narodzenia, spełnienia marzeń
osobistych i zawodowych oraz pomyślnej realizacji planów w Nowym Roku.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.