Wysłano: 11 grudnia 1998 r.

Szanowni Państwo!

Przekazujemy kolejną informację o nowościach.

======================================================================
   Upgrade Ewmapy do wersji 1.14 (również dla wersji "Małej")
======================================================================
Informujemy o aktualizacji programu EWMAPA do wersji 1.14 .

Dodano zupełnie nową opcję pobierania współrzędnych (na pasku podstawowych
narzędzi), która umożliwia:
- szybkie sprawdzenie współrzędnej punktu poprzez zatrzask lub pomiar,
- zanumerowanie wskazanych punktów na warstwie,
- zapis punktów do pliku z możliwością przeglądania jego zawartości
i oddrukowania.

Dodano następujące usprawnienia:
- na pasku podstawowych narzędzi dodano ikonę drukarki pozwalającą na
sporządzenie wyrysu z obszaru wskazanego,
- w pozycji baza dodano możliwość automatycznego rozmieszczania okien
z otwartymi bazami.

W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie:
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY.
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając
się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... 
(Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik. 

======================================================================
      Strony poświęcone systemowi OŚRODEK
======================================================================

Korzystając z okazji informujemy o nowych stronach poświęconych
obsłudze i użytkowaniu systemu OŚRODEK. Strony zawierają odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania (FAQ) oraz uaktualnienia samego programu.
Lokalizacja:
       http://www.geobid.com.pl/programy/prog_osr.htm

======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.