Wysłano: 22 lutego 2001 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 40 - 21 lutego 2001 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade EWMAPY do wersji 4.02
* Nowe pozycje w dziale INSTRUKCJE TECHNICZNE
* Nowe pozycje w dziale PRAWO W GEODEZJI

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY DO WERSJI 4.02
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 4 do wersji 4.02.

Uaktualnienie do wersji 4.02 zawiera dwie kosmetyczne poprawki:

- poprawiono odczyt elementów ze wskazanego obszaru (4.01), 
- uzupełniono pozycję menu o listę aktualnie otwartych baz. 

Użytkownikom wcześniejszych wersji przypominamy, że cały czas dostępne
są aktualizacje:

- programu EWMAPA 1 -> do wersji 1.21
- programu EWMAPA 2 -> do wersji 2.13
- programu EWMAPA 3 -> do wersji 3.20

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która będzie zarazem linkiem do strony z której
będzie można go pobrać.

W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie:
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY.
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN4).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN4\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając
się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... 
(Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik. 


Druga z możliwości to uruchomienie programu -Uaktualnienie EWMAPY- i przy
nawiązanym połączeniu modemowym wciśnięcie przycisku - Pobierz z Internetu.

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE INSTRUKCJE TECHNICZNE
======================================================================
W dziale INSTRUKCJE TECHNICZNE dodane zostały:

- Wytyczne Techniczne K-1.1 (Podział Treści Podstawowej Mapy Kraju)

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE PRAWO W GEODEZJI - § LEX §
======================================================================
W dziale PRAWO W GEODEZJI ujednolicone zostanie rozporządzenie w 
sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych 
(zgodnie z Dz.U.2001.11.89)

Jednocześnie do połowy marca planujemy zakończyć aktualizację ustaw,
które uległy zmianom za sprawą ustawy "Zmiana niektórych upoważnień 
ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz zmiana niektórych ustaw"
(zgodnie z Dz.U.2000.120.1268). Data wejścia w życie to 30 marca br.

Zmianiom uległy (podajemy tylko teksty publikowane w witrynie § LEX §):

- Dz.U.1974.38.230 Prawo wodne. 
- Dz.U.1994.27.96 Prawo geologiczne i górnicze. 
- Dz.U.1995.16.78 Ochrona gruntów rolnych i leśnych. 
- Dz.U.1999.15.139 Zagospodarowanie przestrzenne. 
- Dz.U.2000.56.679 Lasy. 
- Dz.U.2000.100.1086 Prawo geodezyjne i kartograficzne. 
- Dz.U.2000.106.1126 Prawo budowlane. 

Czekamy na propozycje i sygnały dotyczące rozbudowy tego działu, także 
na Państwa opinie oraz oceny.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.