Wysłano: 19 marca 2001 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 41 - 19 marca 2001 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade EWMAPY do wersji 4.03
* Biblioteka typów linii
* Bank Osnów
* Nowe pozycje w dziale PRAWO W GEODEZJI
* Szkolenia w Szczecinie

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY DO WERSJI 4.03
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 4 do wersji 4.03.

Uaktualnienie do wersji 4.03 zawiera następujące zmiany:

- dodano obsługę plików TFW podczas tworzenia rastra,
- możliwość justyfikacji i obcinania numerów punktów z Banku Osnów,
- dodano możliwość usuwania markerów przez wskazanie,
- usunięto także zauważone i zgłoszone usterki.

Użytkownikom wcześniejszych wersji przypominamy, że cały czas dostępne
są aktualizacje:

- programu EWMAPA 1 -> do wersji 1.21
- programu EWMAPA 2 -> do wersji 2.13
- programu EWMAPA 3 -> do wersji 3.20

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która jest zarazem linkiem do strony z której
można go pobrać.

W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie:
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY. (Podczas instalacji program
 EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN4).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest
 uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać
 w menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN4\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do pliku
 EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy 
ustawiając się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz 
cel jako... (Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie 
ma być zapisany plik.


Druga z możliwości to uruchomienie programu -Uaktualnienie EWMAPY- 
i przy nawiązanym połączeniu modemowym lub korzystając z łącza stałego
wciśnięcie przycisku - Pobierz z Internetu.

======================================================================
  BIBLIOTEKA TYPÓW LINII
======================================================================
Z naszych stron można pobrać zmodyfikowaną bibliotekę linii nk1_3.lin
zawierającą definicje linii zgodne z instrukcją K-1 z 1998 r.
W bibliotece tej z uwagi na błędne przeskalowanie wzorca w skalach
różnych od 1:1000 zmodyfikowane zostały następujące kody: ZSR, BGZ,
KOS i KRO.

======================================================================
  BANK OSNÓW
======================================================================
Na początku tego roku wprowadziliśmy na rynek nowy program BANK OSNÓW
w wersji dla Windows. Program przeznaczony jest do zarządzania bazą 
poziomych i pionowych osnów geodezyjnych w ośrodkach dokumentacji 
geodezyjnej i kartograficznej. Szczegółowe informacje o programie 
znajdują się na naszych stronach WWW.

W ostatnim czasie zmodyfikowaliśmy dział PROGRAMY rozbudowując go 
o stronę zawierającą aktualizację Banku Osnów, konwertera i wzorców.
Użytkownicy wcześniejszych DOS-owych wersji tego programu (obsługującego
tylko osnowę poziomą) znajdą tam program instalacyjno-aktualizujący
do wersji 3.0 wraz z instrukcją obsługi w formacie MS WORD.
Zalecamy, aby użytkownicy przechodzący do pracy z programem Bank Osnów
dla WINDOWS a posiadający wcześniejsze wersje programu Bank Osnów 
(1.0, 2.0 lub 2.1) przed konwersją na format programu dla WINDOWS 
przeprowadzili powyższy proces aktualizacji do wersji 3.

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE PRAWO W GEODEZJI - § LEX §
======================================================================
W dziale PRAWO W GEODEZJI dodany został tekst rozporządzenia w sprawie 
rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla 
obronności i bezpieczeństwa państwa oraz szczegółowych zasad współdziałania 
między Służbą Geodezyjną i Kartograficzną i Służbą Topograficzną Wojska 
Polskiego w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego 
przekazywania materiałów (Dz.U.2001.14.133). 

Ujednolicono także rozporządzenie w sprawie ochrony znaków geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (zgodnie z Dz.U.2001.11.89).

======================================================================
  SZKOLENIA W SZCZECINIE
======================================================================
Informujemy Państwa o możliwości uczestnictwa w szkoleniach z zakresu
obsługi programu EWMAPA organizowanych przez Pracownię Wdrożeń Informatyki
i Nadzoru Geodezyjnego w Szczecinie.
Harmonogram szkoleń na rok 2001 dostępny jest na naszych stronach WWW.
Kursy te posiadają autoryzację PPU GEOBID.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.