Wysłano: 11 kwietnia 2001 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 42 - 11 kwietnia 2001 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade EWMAPY do wersji 4.04
* Aktualizacja modułów konwersji rastra
* Upgrade programu BANK OSNÓW do wersji 1.02
* Aktualizacja konwertera BANK-u OSNÓW
* OŚRODEK dla WINDOWS
* Aktualizacja działu PRAWO W GEODEZJI
* Nowe pozycje w dziale INSTRUKCJE TECHNICZNE

======================================================================
  WIELKANOC 2001
======================================================================
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy kierownictwo i załoga 
przedsiębiorstwa GEOBID składają życzenia miłego i spokojnego spędzenia 
zbliżającego się czasu refleksji i wypoczynku oraz pomyślności w pracy 
zawodowej i życiu osobistym.

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY DO WERSJI 4.04
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 4 do wersji 4.04.

Uaktualnienie do wersji 4.04 zawiera następujące zmiany:

- kopiowanie elementów z działek na warstwy,
- raport z przeliczeń pomiędzy układami,
- przenoszenie numerów punktów granicznych do raportu z obliczeń, 
 gdy linia bazowa jest oparta o punkty z działek,
- możliwość określenia liczby kopii wyrysów,
- dodano możliwość zmiany kategorii operatu,
- wpasowanie GeoTIFFa 
- usunięto także zauważone i zgłoszone usterki.

Użytkownikom wcześniejszych wersji przypominamy, że cały czas dostępne
są aktualizacje:

- programu EWMAPA 1 -> do wersji 1.21
- programu EWMAPA 2 -> do wersji 2.13
- programu EWMAPA 3 -> do wersji 3.20

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która jest zarazem linkiem do strony z której
można go pobrać.

======================================================================
  AKTUALIZACJA MODUŁÓW KONWERSJI RASTRA
======================================================================
Na stronie z uaktualnieniami EWMAPY mogą Państwo znaleźć archiwum RAS_TIFF.EXE
zawierające dwa pliki RASGRAPH.DLL oraz TIFF.DLL - poszerzające możliwość
konwersji (na format EWR i EVR) rastrów zeskanowanych do formatów:
- TIFF CCITT FAX 3
- TIFF CCITT FAX 4
- TIFF zeskanowanych w odcieniach szarości
- GeoTIFF

Pliki po pobraniu i zdekompresowaniu należy umieścić w kartotece z 
programem EWMAPA. Aktualizacja ta dotyczy wszystkich wersji programu 
EWMAPA dla WIN, począwszy od 1.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU BANK OSNÓW DO WERSJI 1.02
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu BANK OSNÓW do wersji 1.02.

W uaktualnieniu do wersji 1.02 dodano :
- odczyt plików TIFF w opisach topograficznych (po pobraniu biblioteki
 rasgraph.dll i tiff.dll),
- poprawiono sposób czytania pcx'ów,
- zwiększono precyzję współrzędnych i wysokości o jedną cyfrę po przecinku,
- eksport i import z opisami topograficznymi.

Przypominamy, że aktualizacja do wersji 1.01 zawierała :
- usunięto problemy z wydrukami opisów topograficznych, jakie występowały
 na niektórych systemach operacyjnych,
- dodano nowe możliwości wydruków opisów i dokumentów takie jak:
- wydruki pośrednie,
- kolorowe rastry,
- konfiguracja wydruków itp.

======================================================================
  AKTUALIZACJA KONWERTERA BANK-u OSNÓW
======================================================================
Z uwagi na poszerzone możliwości programu BANK OSNÓW zmodyfikowany 
został także program konwersji baz DOS-owych. Program (wraz z plikiem
pomocy) po pobraniu i rozpakowaniu należy umieścić w kartotece
z dotychczasową wersją zezwalając na jego nadpisanie.

======================================================================
  OŚRODEK dla WINDOWS
======================================================================
Informujemy o zakończeniu prac nad programem OŚRODEK dla WINDOWS.
W kwietniu br. rozpoczęła się dystrybucja tego oprogramowania.
Informujemy ponadto, iż Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w celu zapoznania się z programem mogą w naszym przedsiębiorstwie 
zamówić darmową wersję systemu OŚRODEK z ograniczoną czasowo licencją.
Stosowna informacja została wysłana do wszystkich Ośrodków Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

======================================================================
  Aktualizacja działu PRAWO W GEODEZJI
======================================================================
Zakończyliśmy aktualizację ustaw, które uległy zmianom za sprawą ustawy
"Zmiana niektórych upoważnień ustawowych do wydawania aktów normatywnych
oraz zmiana niektórych ustaw" (zgodnie z Dz.U.2000.120.1268).

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE INSTRUKCJE TECHNICZNE
======================================================================
W dziale INSTRUKCJE TECHNICZNE dodane zostały:

- Instrukcja Techniczna G-1 (wyd. 4 - 1986r.) 
- Instrukcja Techniczna K-1 (wyd. 3 - 1998r.)
- Instrukcja Techniczna O-1 (wyd. 1 - 1969r.) 
- Instrukcja Techniczna O-1 (wyd. 4 - 1988r.)

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.