Wysłano: 21 września 2001 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 46 - 21 września 2001 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Promocyjna sprzedaż programu EWMAPA 4
* Upgrade programu OŚRODEK dla WINDOWS do wersji 1.07
* Nowe wzorce do programu OŚRODEK dla WINDOWS
* Nowy program interfejsu - OSRODEK.DLL
* Interfejs do programu EWOPIS v. 2.5x
* Aktualizacja działu PRAWO W GEODEZJI
* Aktualne pytanie ankietowe

======================================================================
  PROMOCYJNA SPRZEDAŻ PROGRAMU EWMAPA 4
======================================================================
Aby umożliwić szerokie wdrożenie uproszczonej technologii zakładania
bazy graficznej ewidencji gruntów,
PPU GEOBID ogłasza w okresie od 15 września do 31 października br.
specjalną promocję EWMAPY v. 4.0 dla jednostek organizacyjnych kupujących
program EWMAPA po raz pierwszy, polegającą na nieodpłatnym dodaniu
klucza do wektoryzacji z podkładu rastrowego.
Promocja dotyczy zarówno zakupu programu EWMAPA 4, jak i MAŁEJ EWMAPY 4.

Szczegółowy regulamin promocji znajduje się w dziale Aktualności.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK dla WINDOWS DO WERSJI 1.07
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 1.07.

W uaktualnieniu do wersji 1.07 zmianom uległy moduły:

- OPERATY
- SZKICE
- INTERFEJS DO EWMAPY : OSRODEK.DLL
- ZUD
- ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian począwszy od wersji 1.01 
znajduje się na stronach WWW.

======================================================================
  NOWE WZORCE DO PROGRAMU OŚRODEK DLA WINDOWS
======================================================================
W związku z połączeniem modułu ZAMÓWIENIA zarówno z modułem KERG jak
i z modułem ZUD, konieczne było dostarczenie 16 nowych raportów, w których
zmodyfikowano pole 'Kerg'.
Ponadto utworzono nowy raport dla ZUD oraz raport dla wzbogaconego o nowe
funkcje interfejsu Osrodek.DLL.

Szczegółowy opis i wzorce znajdują się na stronach WWW.

======================================================================
  NOWY PROGRAM INTERFEJSU - OSRODEK.DLL
======================================================================
Rozszerzono możliwości interfejsu pośredniczącego między Ośrodkiem
i EWMAPĄ, aktywowanego od strony EWMAPY. Uaktualniony plik 'Osrodek.DLL'
pozwala na prezentowanie informacji o operatach, KERG-ach i działkach.

Szczegółowy opis oraz interfejs znajdują się na stronach WWW.

======================================================================
  INTERFEJS DO PROGRAMU EWOPIS V. 2.5X
======================================================================
Ze strony pomocy technicznej dla programu EWOPIS można pobrać zaktualizowany
program interfejsu łączącego programy EWMAPA i EWOPIS 2.5x
Na stronie tej znajduje się pełen zestaw programów narzędziowych.

Są to programy:
EWOP2SWG.EXE - eksportujący bazy systemu EWOPIS do formatu SWING
SWG2EWOP.EXE - importujący bazy w formacie SWING do systemu EWOPIS
INT_EWOP.EXE - interfejs współpracujący pomiędzy programami EWMAPA i EWOPIS
ADDGMINE.EXE - zakładający puste zbiory dla nowej gminy w EWOPIS-ie

Użytkownicy programu EWOPIS 2.50 mogą w ramach trwającej licencji zwrócić
się do nas pisemnie (list, fax, e-mail) o bezpłatną aktualizację do wersji 2.51

======================================================================
  AKTUALIZACJA DZIAŁU - § LEX § - PRAWO W GEODEZJI
======================================================================
W minionym czasie dodane zostały:

- Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu
 wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania
 granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalania
 i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz oraz dokumentów wymaganych w tych
 sprawach (Dz.U. 2001.86.943).

- Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie trybu postępowania przy składaniu
 wniosków dotyczących tworzenia, łączenia, dzielenia, znoszenia i ustalania
 granic powiatów oraz ustalania i zmiany nazw powiatów i siedzib ich władz
 oraz dokumentów wymaganych w tych sprawach (Dz.U. 2001.86.944).

Oraz w "Archiwum Aktów Prawnych":

- Dekret z dnia 13 września 1946 r. o rozgraniczeniu nieruchomości.
 (Dz.U. 1946.53.298)


W najbliższym czasie w dziale § LEX § dodane zostaną fragmenty tekstu
Obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2001 r. o ogłoszeniu
Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (M.P. 2001.26.432),
gdzie nałożone zostały szczególne zadania dla geodezji.

======================================================================
  AKTUALNE PYTANIE ANKIETOWE
======================================================================
Przypominamy o naszym nowym pytaniu ankietowym dotyczącym programu
EWMAPA. Ankietę znajdą Państwo na stronie głównej naszego serwisu WWW.

Pytanie brzmi:
- Czy potrzebna jest wersja programu EWMAPA służąca wyłącznie do
 przeglądania danych tzw. EWMAPA - VIEW ?

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w naszych ankietach.
Wyniki poprzednich ankiet dostępne są w formie archiwum przy bieżącym
pytaniu.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.