Wysłano: 21 grudnia 2001 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 49 - 21 grudnia 2001 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (PPU GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================

     *    Gdy przychodzą Święta
    / \        w srebrze w bieli
    / o\          Gdy Stary Rok się w Nowy zmieni
    /i \   Niech radość Wszystkich Was napełni
   /  o i       Niech spełniają się marzenia
   / i  \  Radosnych Świąt Bożego Narodzenia !!!
   /o   i\  
  /  o  \  Pogodnych Świąt
  / i   o \     i Szczęśliwego Nowego 2002 Roku
    _I_    
           życzą

           Dyrekcja i pracownicy firmy
              GEOBID Katowice

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade EWMAPY do wersji 4.10
* Upgrade programu OŚRODEK dla WINDOWS do wersji 1.10
* Nowe wzorce do programu OŚRODEK dla WINDOWS
* Aktualizacja programu interfejsu - OSRODEK.DLL
* Upgrade programu BANK OSNÓW dla WINDOWS do wersji 1.07
* "PODZIEL" - Program narzędziowy do plików *.dan *.dat
* Aktualizacja działu PRAWO W GEODEZJI
* Promocyjna sprzedaż programu EWMAPA 4 i kluczy sprzętowych

======================================================================
  UPGRADE EWMAPY DO WERSJI 4.10
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 4 do wersji 4.10.

Uaktualnienie do wersji 4.10 zawiera poprawki drobnych błędów zgłoszonych
przez użytkowników.

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która jest zarazem linkiem do strony z której
można go pobrać.

Opis wszystkich dokonanych zmian począwszy od wersji 1.01 znajduje się
na stronie WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK dla WINDOWS DO WERSJI 1.10
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 1.10.

W uaktualnieniu do wersji 1.10 zmianom uległy moduły:
- OKNO LOGOWANIA,
- OPERATY, SZKICE, ZUD - okno dołączonych DOKUMENTÓW,
- KERG, Wytyczne,
- ZASÓB -> DZIAŁKI -> formatka ustalania gminy i obrębu,
- KERG, przyjęcie OPERATU PRAWNEGO,
- ZLECENIA,
- ZUD,
- SŁOWNIK ULIC, MIEJSCOWOŚCI.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian począwszy od wersji 1.01 
znajduje się na stronie WWW zawierającej upgrade.

Jednocześnie przypominamy, że moduł ZUD w systemie OŚRODEK dostępny
jest począwszy od wersji x.xx . Aby pozycja ZUD w menu stała się aktywna
należy przydzielić odpowiednie prawa w .....

======================================================================
  NOWE WZORCE DO PROGRAMU OŚRODEK DLA WINDOWS
======================================================================
Zmodyfikowane i nowe wzorce wydruków

1. Wydruk kosztorysu dla FV / RU -
  dodano 2 nowe wzorce (C4krgzd2.atx, D4krgzd2.atx) dla których oprócz
  samych wartości współczynników drukowane są opisy współczynników

2. Faktura i rachunek korygujący -
  zmieniono nazwę 'faktura VAT' na 'faktura korygująca' oraz 'rachunek'
  na 'rachunek korygujący', nowe wzorce mają nazwy C3krgzd2.atx, D3krgzd2.atx

Dodatkowe wzorce (pliki ATX) znajdują się w zaktualizowanym pliku OsrFiles.exe

======================================================================
  AKTUALIZACJA PROGRAMU INTERFEJSU - OSRODEK.DLL
======================================================================
Poprawiono działanie interfejsu pośredniczącego między programami Ośrodek
i EWMAPA. Na stronie zawierającej zaktualizowany interfejs dodaliśmy
nowy przykładowe ekran ilustrujący nowe działanie interfejsu w powiązaniu
z ZUD-em.

Szczegółowy opis oraz interfejs znajdują się na stronach WWW.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU BANK OSNÓW DLA WINDOWS DO WERSJI 1.07
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu BANK OSNÓW do wersji 1.07

W uaktualnieniu do wersji 1.07 dodano:

- eksport i import punktów w formacie XYH,
- poszerzenie numeru punktu do 6 znaków,
- mozliwość wykluczania opisów topograficznych podczas wydruku,
- obsługa podzielonych plików z opisami topograficznymi (*.dan).

Opis wszystkich dokonanych zmian począwszy od wersji 1.01 znajduje się
na stronie WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
  "PODZIEL" - PROGRAM NARZĘDZIOWY DO PLIKÓW *.DAN *.DAT
======================================================================
Program PODZIEL służy do podziału plików z opisami, rastrami lub innymi
dokumentami (*.DAN, *.DAT) na mniejsze fragmenty (np. 650 MB). Pliki te
są częścią składową danych przetwarzanych przez takie programy jak Ośrodek,
Bank Osnów, Drogi i ewentualnie inne, które powstaną w przyszłości.
Tak podzielone pliki łatwiej archiwizować, czy przegrywać np. na CD-ROMy.
Oprócz podziałów program potrafi także przeorganizować już wcześniej
podzielone dane np. jeśli wcześniej zostały podzielone na 100 MB fragmenty,
program może je spowrotem scalić (rozmiar 0), lub podzielić na np. 200 MB
fragmenty.

Tak podzielone dane będą obsługiwane od wersji 1.10 Ośrodka i 1.07 Banku Osnów.
Wcześniejsze wersje tych programów nie będą współpracować z tak
przeorganizowanymi danymi.

Program PODZIEL działa w dwóch trybach:
 - reorganizacji wybranego pliku z danymi opisowymi, nieważne z jakim
  programem związanym; trzeba wtedy wybrać tabele i pole z tabeli związane
  z plikiem opisowym (funkcja tylko dla zaawansowanych użytkowników),

 - reorganizacji danych konkretnego programu; wtedy program PODZIEL
  reorganizuje komplet danych i sam wie, o które pliki chodzi, należy
  tylko określić ścieżke dojścia do bazy (funkcja zalecana).

W obydwu przypadkach program domyślnie robi kopie poprzednich danych
do katalogu o nazwie OLDxxxxx.

W celu uruchomienia programu PODZIEL należy go przekopiować do katalogu
z zainstalowanym którymś z programów wymienionych wyżej.

======================================================================
  AKTUALIZACJA DZIAŁU - § LEX § - PRAWO W GEODEZJI
======================================================================
W minionym czasie dodane zostało:

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie powszechnej taksacji
 nieruchomości (Dz.U. 2001.135.1514).

======================================================================
  PROMOCYJNA SPRZEDAŻ PROGRAMU EWMAPA 4 I KLUCZY SPRZĘTOWYCH
======================================================================
Przypominamy o promocji związanej z jubileuszem 10 lecia naszej firmy
oraz programu EWMAPA.
Promocja przeznaczona jest zarówno dla naszych nowych klientów - polega
na nieodpłatnym dodaniu klucza do wektoryzacji z podkładu rastrowego
dla jednostek organizacyjnych kupujących program EWMAPA 4 po raz pierwszy,
jak również przeznaczona jest także dla obecnych użytkowników programu
EWMAPA, którym proponujemy nabycie kluczy sprzętowych po preferencyjnych
cenach.
Informacje na temat szczegółów promocji (regulamin oraz ceny) znajdą
Państwo na naszych stronach w dziale Aktualności oraz w Cenniku.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.