Wysłano: 8 lutego 1999 r.

Szanowni Państwo!

Przekazujemy kolejną informację o nowościach. 

Dzisiaj trzy tematy: 

- nowy Upgrade EWMAPY do wersji 1.18 
- nowy program konwersji 
- jak uruchomić DOS-owe programy Clipperowe na komputerach 
 wyposażonych w PENTIUM II > 266 MHz 

====================================================================== 
   Upgrade Ewmapy do wersji 1.18 (również dla wersji "Małej") 
====================================================================== 
Informujemy o aktualizacji programu EWMAPA do wersji 1.18 . 

W celu uaktualnienia programu należy: 

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie: 
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm 
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY. 
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN). 
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony). 
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany 
 podczas instalacji EWMAPY). 
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w 
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN\UPGRADE 
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK. 
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do 
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia. 

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając 
się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... 
(Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik. 

====================================================================== 
   Nowy program konwersji 
====================================================================== 

Informujemy także o nowym programie konwersji, w którym poprawiono 
zauważone usterki w zakresie konwersji danych zawierających teksty 
podkreślone i umieszczone na odnośnikach. 
Lokalizacja: 
       http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm 


====================================================================== 
   Programy Clipperowe na PENTIUM II 
====================================================================== 

Użytkownicy naszych programów DOS-owych napisanych w języku CLIPPER 
sygnalizowali nam niemożliwość uruchamiania ich uruchamiania na 
komputerach wyposażonych w procesor PENTIUM II i częstotliwość powyżej 
266 MHz. 

Po adresem: 
       http://www.geobid.com.pl/programy/pozostale.htm 

znaleźć można bibliotekę ct.pll, która umożliwia uruchomienie programów 
napisanych w Clipperze (s to np. SESUT, INPLAN, INBAZA, BANK OSNÓW). 

====================================================================== 
Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.