Wysłano: 14 marca 2002 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 51 - 14 marca 2002 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Od 25 marca - 22% VAT od licencji na oprogramowanie

======================================================================
  OD 25 MARCA - 22% VAT OD LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE
======================================================================
W miniony poniedziałek tj. 11 marca 2002 roku została opublikowana
ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Wchodzi ona
w życie z dniem 25 III 2002. Ponieważ nasze programy były dotąd sprzedawane
na zasadach udzielania licencji, od dnia 25 marca br. będziemy zmuszeni
do naliczania 22% VAT-u.
Ulegnie zatem zmianie nasz cennik.
Aby umożliwić naszym odbiorcom racjonalne zagospodarowanie ograniczonych
środków budżetowych , postanowiliśmy przyspieszyć prace nad wersją
2.0 systemu OŚRODEK, który wejdzie na rynek przed 25 marca.
Najważniejsze zmiany w systemie to:

- możliwość wydruku poleceń przelewu na formularzach nowego typu
 (uzgodnionych przez ZBP),
- dodatkowe raporty i wzorce ATX,
- poszerzone możliwości edycji wytycznych i opinii.

Bardzo ważnym elementem nowego systemu OŚRODEK, jest wprowadzenie bezpłatnej
wersji "OŚRODEK dla wykonawcy". Moduł ten umożliwia wykonawcy przygotowanie
zgłoszenia roboty, określenie zakresu działkowego czy rastrowego,
przeniesienie danych na dyskietkę lub wysyłkę poprzez e-mail, wydruk
zgłoszenia roboty. Elektronicznie przesłane zgłoszenie będzie wczytywane
przez system OŚRODEK 2.0, oszczędzając czas zarówno wykonawcy (nie będzie
musiał zjawiać się osobiście w ośrodku), jak i pracownikom ośrodka, którzy
nie będą musieli wpisywać danych do zgłoszenia oraz zakresu roboty.
Program "OŚRODEK dla wykonawcy", będzie dostępny na naszych stronach
internetowych, zostanie także dodany do każdej instalacji systemu OŚRODEK 2.0.
Równocześnie informujemy, że zapewniając dalszy rozwój systemu OŚRODEK,
bezpłatny upgrade dostępny w Internecie, będzie dotyczył wyłącznie wersji 2.0.
Niektóre pozycje nowego cennika:

Program                 Cena netto VAT Cena brutto
EWMAPA 4 dla WINDOWS            4190 921,80 5111,80
EWMAPA 4 - upgrade z wersji 3        750 165,00  915,00
Mała EWMAPA 4                2050 451,00 2501,00
BANK OSNÓW                 2000 440,00 2440,00
OŚRODEK 2                  3100 682,00 3782,00
OŚRODEK 2 - upgrade z wersji 1        790 173,80  963,80
EWOPIS 2.70 dla DOS             2000 440,00 2440,00
Licencja na klucz sprzętowy do wektoryzacji 912 200,64 1112,64

Informujemy, że każde zamówienie, które wpłynie do nas (pocztą, faksem
lub poprzez Internet) do dnia 22 III 2002, zostanie zrealizowane według
aktualnego cennika (bez VAT). 
Ponieważ nie jest to rodzaj promocji, lecz przystosowanie warunków
sprzedaży do sytuacji stworzonej zmienianym prawem, określony na 22 marca
termin wpływu (nie wysyłki) nie może ulec zmianie.
Mając na uwadze fakt, iż program OŚRODEK jest jednym z najstarszych
i prawdopodobnie jedynym jednolitym programem funkcjonującym w geodezji,
uznaliśmy za swoją powinność udostępnienie jego najnowszej wersji po
umiarkowanej cenie.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.