Wysłano: 29 marca 2002 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 52 - 29 marca 2002 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie 
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade programu OŚRODEK do wersji 1.16
* Licencje na programy komputerowe z VAT-em
* OŚRODEK 2 dla WINDOWS
* OŚRODEK dla Wykonawcy
* Aktualizacja działu PRAWO W GEODEZJI 
* Aktualizacja działu ARCHIWUM AKTÓW PRAWNYCH
* Planowane rozbudowy i poszerzenia

======================================================================

    Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
    moc serdecznych, pachnących wiosną życzeń,
    mokrego Śmigusa i wielu uśmiechów na co dzień.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK dla WINDOWS DO WERSJI 1.16
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 1.16.

Aktualizacja zawiera poprawki usterek zauważonych i zgłoszonych przez
użytkowników programu.

======================================================================
  LICENCJE NA PROGRAMY KOMPUTEROWE Z VAT-EM
======================================================================
Z dniem 26 marca br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące między innymi
naliczania 22% podatku VAT od udzielanych licencji na oprogramowanie.

W związku z tym uległ zmianie także cennik naszego oprogramowania dostępny
na stronach WWW, który w tej chwili prezentuje ceny netto.

======================================================================
  OŚRODEK 2 DLA WINDOWS
======================================================================
Rozpoczęliśmy dystrybucję nowej wersji systemu OŚRODEK.
Najważniejsze zmiany w systemie to:

- możliwość wydruku poleceń przelewu na formularzach nowego typu
 (uzgodnionych przez ZBP),
- dodatkowe raporty i wzorce ATX,
- poszerzone możliwości edycji wytycznych i opinii.

Bardzo ważnym elementem nowego systemu OŚRODEK, jest wprowadzenie bezpłatnej
wersji "OŚRODEK dla Wykonawcy". Moduł ten umożliwia wykonawcy przygotowanie
zgłoszenia roboty, określenie zakresu działkowego czy rastrowego,
przeniesienie danych na dyskietkę lub wysyłkę poprzez e-mail, wydruk
zgłoszenia roboty. Elektronicznie przesłane zgłoszenie będzie wczytywane
przez system OŚRODEK 2, oszczędzając czas zarówno wykonawcy (nie będzie
musiał zjawiać się osobiście w ośrodku), jak i pracownikom ośrodka, którzy
nie będą musieli wpisywać danych do zgłoszenia oraz zakresu roboty.

Opis zmian oraz przykładowe ekrany nowego programu znajdują się
w dziale AKTUALNOŚCI.

======================================================================
  OŚRODEK DLA WYKONAWCY
======================================================================
OśrodekW umożliwia wykonawcy : 

1. Ewidencjonowanie prowadzonych robót oraz drukowanie zgłoszenia roboty
  w postaci zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem.
2. Przesłanie do 'pełnego' Ośrodka opisu prowadzonej roboty wraz
  z asortymentami i zakresami.
3. Pobranie z Ośrodka Dokumentacji informacji o utworzonym KERGu
  oraz powiązanym z nim zleceniu.
4. Modyfikację istniejącej roboty i ponowne przesłanie pliku do 'pełnego'
  Ośrodka w celu aktualizacji danych.
5. Wybór spośród prowadzonych robót tych, które spełniają określone warunki. 

Program "OŚRODEK dla Wykonawcy", będzie dostępny na naszych stronach
internetowych pod adresem:

   http://www.geobid.com.pl/programy/osrodek_w

Program jest także dołączony do każdej instalacji systemu OŚRODEK 2.

Opis oraz przykładowe ekrany programu znajdują się w dziale AKTUALNOŚCI.

======================================================================
  AKTUALIZACJA DZIAŁU - § LEX § - PRAWO W GEODEZJI
======================================================================
W minionym czasie ujednolicono:
- Ustawę Prawo Wodne (Dz.U.2001.115.1229, zm.: Dz.U.2001.154.1803),

oraz dodano:
- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu
 działania Ministra Infrastruktury (Dz.U.2002.24.247).

Obowiązujące do tej pory rozporządzenia przesunięte zostały do działu
ARCHIWUM AKTÓW PRAWNYCH.

======================================================================
  AKTUALIZACJA DZIAŁU - ARCHIWUM AKTÓW PRAWNYCH
======================================================================
Aktualizacją objęta została tematyka prawa wodnego.
Dodane akty to:
- Ustawa o zaopatrywaniu ludności w wodę (Dz.U.1960.11.72),
- Ustawa Prawo wodne (Dz.U.1962.34.158),
- Ustawa o popieraniu melioracji wodnych dla potrzeb rolnictwa (Dz.U.1963.42.237),
- Ustawa o zaopatrywaniu rolnictwa i wsi w wodę (Dz.U.1965.51.314).

======================================================================
  PLANOWANE ROZBUDOWY I POSZERZENIA
======================================================================
W najbliższym czasie powstanie nowy dział w zakresie prawa, mianowice
"Projekty aktów prawnych", gdzie będziemy publikowali projektowane akty
z branży będące w trakcie legislacji.

Planujemy także znaczne poszerzenie działu "Instrukcje techniczne"
Już wkrótce pojawią się tam następujące pozycje instrukcji i wytycznych:
- K-1 (81')
- K-1.1
- K-1.2
- K-1.3
- K-1.4
- K-1.5
- K-1.6
- K-1.7
- G-5.4
- Końcowy projekt instrukcji O3/O4

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.