Wysłano: 3 czerwca 2002 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
   BIULETYN Nr 54 - 3 czerwca 2002 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
   SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* EWMAPA 5 - nowa wersja programu
* Upgrade programu OŚRODEK 2 do wersji 2.03 oraz nowe wzorce
* Upgrade programu OŚRODEK dla Wykonawcy do wersji 1.02
* Kłopoty z klientem Novella dla WINDOWS NT/2000/XP - rozwiązanie
* PRAWO W GEODEZJI - errata
* Aktualne pytanie ankietowe

======================================================================
   EWMAPA 5 - NOWA WERSJA PROGRAMU
======================================================================
Od czerwca 2002 r. do sprzedaży zostanie wprowadzona nowa, piąta wersja
EWMAPY dla Windows. W wersji tej znajduje się szereg oczekiwanych przez
Państwa zmian.
Jak sądzimy, nowa wersja programu zainteresuje zarówno administrację
publiczną, jak i innych użytkowników; administrację publiczną z uwagi
na eksport działek, konturów i zobiektowanych budynków do formatu SWDE,
będącym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków (DzU nr 38 z dnia 2 maja 2001 r., poz. 454) obowiązującym
standardem wymiany danych ewidencyjnych; innych użytkowników z uwagi na
między innymi graficzną edycję formatek bezpośrednio w EWMAPIE czy nowy
generator skarp. Wiele opcji programu, w tym wyżej wymienione, powstało
w wyniku ścisłych kontaktów z Użytkownikami, którym tą drogą dziękujemy
za współdziałanie, prosząc o dalszą życzliwą współpracę.

Pełna informacja dotycząca nowych opcji w programie oraz cennik dostępne
są na naszych stronach internetowych.

======================================================================
   UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK 2 DO WERSJI 2.03 ORAZ NOWE WZORCE
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 2.03.

W uaktualnieniu do wersji 2.03 zmianom uległy moduły:

- KERG, ZUD - zapis i odczyt warunku zdefiniowanego przyciskiem 'Szukanie',
- KERG - import danych z pliku *.rob,
- KERG : raport 'Drukuj zgłoszenie',
- SCALANIE OSÓB - poprawki błędów.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający 2 wersję ośrodka dostarczony wraz
z CD instalacyjnym Ośrodka 2.0 pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku
osrodek.exe lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład
systemu Ośrodek. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
   UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK DLA WYKONAWCY DO WERSJI 1.02
======================================================================
UWAGA: OŚRODEK dla Wykonawcy w wersji 1.02 jest przeznaczony do współpracy
z wersją ośrodka 'pełnego' 2.03 lub nowszą ze względu na:

- zapis do pliku *.rob pełniejszego opisu osób ze słownika w postaci pól
  'W_podpis', 'W_oswiad', 'Z_podpis', 'Z_oswiad'

Ponadto w pełnym ośrodku rozbudowano możliwość synchronizacji istniejących
danych w słowniku osób z informacjami przekazanymi w pliku *.rob.

W uaktualnieniu do wersji 1.02 zmianom uległy moduły:

- KERG : nowy raport 'pismo do ewidencji',
- KERG : dodatkowa podpowiedź przy wyborze pola 'Płatnik' ze słownika.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
   KŁOPOTY Z KLIENTEM NOVELLA DLA WINDOWS NT/2000/XP - ROZWIĄZANIE
======================================================================
W sprawie błędnego działania klienta sieciowego 4.83 kontaktowaliśmy
się z Novell Polska. Otrzymaliśmy tam informację o rozwiązaniu problemu
z blokadą plików - przy pomocy patcha do programu, który eliminuje ten
uciążliwy mankament.
Patch jest niezależny od wersji językowej klienta systemu Novell.
Sprawdziliśmy jego działanie zarówno pod kontrolą systemów WINDOWS 2000
jak i XP z pomyślnym rezultatem.
Użytkownicy systemu Novell pracujący na komputerach ze środowiskiem
WINDOWS XP, którzy spotkali się z tym problemem mogą bez obaw zainstalować
klienta 4.83 oraz przeprowadzić jego aktualizację. Patch do klienta
można pobrać z naszego serwera. Szczegóły w dziale Aktualności.

======================================================================
   PRAWO W GEODEZJI - ERRATA
======================================================================
W poprzednim biuletynie wkradł się błąd dotyczący terminu ujednolicenia
wszystkich aktów znajdujących się w tym dziale. Prawidłową datą jest
15 czerwca br.

======================================================================
   AKTUALNE PYTANIE ANKIETOWE
======================================================================
Przypominamy o naszym nowym pytaniu ankietowym dotyczącym odwiedzin
naszej witryny. Ankietę znajdą Państwo na stronie głównej naszego
serwisu WWW.

Pytanie brzmi:
- Jak często odwiedzasz nasze strony internetowe ?

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w naszych ankietach.
Wyniki poprzednich ankiet dostępne są w formie archiwum przy bieżącym
pytaniu.

======================================================================
   KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.