Wysłano: 19 czerwca 2002 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
   BIULETYN Nr 55 - 19 czerwca 2002 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
   SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade programu EWMAPA 5 do wersji 5.01
* Upgrade programu OŚRODEK 2 do wersji 2.04 oraz nowe wzorce
* Aktualizacja programu interfejsu - OSRODEK.DLL

======================================================================
   UPGRADE PROGRAMU EWMAPA 5 DO WERSJI 5.01
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 5 do wersji 5.01.

W uaktualnieniu do wersji 5.01 : 

1. Poprawiono opcję kopiowania na warstwę bez zmiany pozycji. 
2. Poprawiono sposób obliczania wysokości tekstów (numerów działek,
   punktów oraz innych). 

UWAGA: EWMAPA 5 wymaga nowej wersji interfejsu OSRODEK.DLL.
Interfejs ten jest dostarczany z programem OŚRODEK 2.
Można go także pobrać ze strony WWW pomocy technicznej dla programu OŚRODEK.

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która jest zarazem linkiem do strony z której
można go pobrać.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający wersję EWMAPY 5 dostarczony wraz
z CD instalacyjnym pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku ewmapa.exe
lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład systemu
EWMAPA. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.
Do aktualizacji wersji 5 programu EWMAPA należy używać programu
Uaktualnienie EWMAPY (upgrade.exe) z wersji 5!

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
   UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK 2 DO WERSJI 2.04 ORAZ NOWE WZORCE
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 2.04.

W uaktualnieniu do wersji 2.04 zmianom uległy moduły:

- ZAMÓWIENIA, KOSZTORYS - możliwość wpisania pola ilość = 0,
- KONFIGURACJA - nowa opcja na zakładce 'Inne',
- KERG, przyjęcie operatu / szkicu,
- ZAMÓWIENIA, FORMULARZE IPS - uaktualnienie.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający 2 wersję ośrodka dostarczony wraz
z CD instalacyjnym Ośrodka 2.0 pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku
osrodek.exe lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład
systemu Ośrodek. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
   AKTUALIZACJA PROGRAMU INTERFEJSU - OSRODEK.DLL
======================================================================
Można pobrać najnowszy interfejs pośredniczący między programami OŚRODEK
i EWMAPA. Do poprawnej współpracy pomiędzy OSRODEK WIN i EWMAPA 5 należy
używać właśnie tego interfejsu. Użycie starszych wersji interfejsu
OSRODEK.DLL będzie generowało komunikaty o błędach podczas uruchamiania
programu EWMAPA 5.

Szczegółowy opis oraz interfejs znajdują się na stronach WWW.

======================================================================
   KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.