Wysłano: 18 lipca 2002 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
   BIULETYN Nr 57 - 18 lipca 2002 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
   SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade programu EWMAPA 5 do wersji 5.02
* Upgrade programu OŚRODEK 2 do wersji 2.06
* EWOPIS dla WINDOWS

======================================================================
   UPGRADE PROGRAMU EWMAPA 5 DO WERSJI 5.02
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 5 do wersji 5.02.

W uaktualnieniu do wersji 5.02 : 

- usprawniono sposób wpasowania rastrów o wiele punktów, 
- umożliwiono jednoczesny zapis wszystkich edytowanych rastrów, 
- dodano zmiany konieczne do współpracy z nowym EWOPISEM dla Windows, 
- usunięto zauważone i zgłoszone usterki. 

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która jest zarazem linkiem do strony z której
można go pobrać.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający wersję EWMAPY 5 dostarczony wraz
z CD instalacyjnym pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku ewmapa.exe
lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład systemu
EWMAPA. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.
Do aktualizacji wersji 5 programu EWMAPA należy używać programu
Uaktualnienie EWMAPY (upgrade.exe) z wersji 5!

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
   UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK 2 DO WERSJI 2.06
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 2.06.

W uaktualnieniu do wersji 2.06 zmianom uległy moduły:

- KONFIGURACJA : modyfikacja działania przycisku 'Sprzedawca', nowe opcje
  na zakładce 'wytyczne',
- KERG -> WYTYCZNE, ZUD -> OPINIA : seria wartości wstawiana jako pojedyncza
  kolumna lub blok.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający 2 wersję ośrodka dostarczony wraz
z CD instalacyjnym Ośrodka 2.0 pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku
osrodek.exe lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład
systemu Ośrodek. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
   EWOPIS DLA WINDOWS
======================================================================
Od 19 lipca 2002 r. do sprzedaży zostanie wprowadzony program EWOPIS
dla WINDOWS, który będzie rozprowadzany na zasadach upgrade do wersji
2.0 EWOPIS dla DOS.
Program EWOPIS WIN został napisany od nowa w oparciu o bazę typu SQL,
uwzględniając tabele, atrybuty i relacje opisane w załączniku nr 4 do
rozporządzenia MRRiB z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów
i budynków, to znaczy przystosowany jest do eksportu w formacie SWDE
oraz do udostępniania danych dla potrzeb IACS.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na naszych stronach
WWW w dziale AKTUALNOŚCI i cenniku.

======================================================================
   KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.