Wysłano: 22 sierpnia 2002 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 58 - 22 sierpnia 2002 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade programu EWMAPA 5 do wersji 5.04
* Upgrade programu OŚRODEK 2 do wersji 2.07
* Upgrade programu EWOPIS dla WINDOWS do wersji 1.03

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU EWMAPA 5 DO WERSJI 5.04
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 5 do wersji 5.04.

W uaktualnieniu do wersji 5.04 : 

- usunięto zauważone i zgłoszone usterki,
- poprawiono eksport do formatu SWDE.

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która jest zarazem linkiem do strony z której
można go pobrać.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający wersję EWMAPY 5 dostarczony wraz
z CD instalacyjnym pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku ewmapa.exe
lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład systemu
EWMAPA. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.
Do aktualizacji wersji 5 programu EWMAPA należy używać programu
Uaktualnienie EWMAPY (upgrade.exe) z wersji 5!

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK 2 DO WERSJI 2.07
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 2.07.

W uaktualnieniu do wersji 2.07 zmianom uległy moduły:

- KONFIGURACJA, zakładka 'Inne',
- KERG, raporty,
- KERG, formatka zmiany daty przyjęcia operatu,
- ZUD : wprowadzenie dodatkowej kolumny w liście instytucji, nowe warianty
 raportu 'skład zespołu',
- MAPY DRUK : drugi wariant zestawień analityczne/syntetyczne zestawienie obrotu,
- ZLECENIA : nowe wzorce faktury dla map drukowanych,
- KERG, przycisk dokumentacja roboty.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający 2 wersję OŚRODKA dostarczony wraz
z CD instalacyjnym Ośrodka 2.0 pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku
osrodek.exe lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład
systemu Ośrodek. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU EWOPIS DLA WINDOWS DO WERSJI 1.03
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWOPIS do wersji 1.03.

Niniejszy upgrade uaktualnia główny program (EWOPIS.EXE) oraz program
konwertera EWOPIS DOS -> EWOPIS WINDOWS (EWOP2WIN.EXE). Uaktualnieniu
podlega także program interfejsu do EWMAPY (WEWOP.DLL). Po dokonaniu
uaktualnienia należy przekopiować WEWOP.DLL do kartoteki głównej programu
EWMAPA 5 dla WINDOWS.

Program EWOPIS w wersji 1.03 wzbogacił się o kilka nowych opcji:
- Dodano porównanie z programem EWMAPA (wcześniej realizował to niezależny
 program PORÓWNAJ). 
- Rozbudowie uległ moduł zapytań SQL, umożliwiający wygodne przygotowanie
 pytań, ich zapis na dysku oraz zapis wyników zapytania. 
- Nowością jest opcja usuwania osób oraz ich scalania - obie funkcje pełni
 przycisk oznaczony minusem w słownikach osób. 
- Po uzgodnieniach z autorem formatu SWDE, wprowadzono kilka drobnych zmian
 w eksporcie; dodano także opcję eksportu danych opisowych bez danych graficznych. 
- Niniejsza wersja zawiera także korektę zauważonych usterek. 

Program konwersji EWOP2WIN:
- Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia, zmieniono proponowane przekodowanie
 typów własności. 
- Podczas konwersji wybranych gmin siedmiocyfrowe numery gmin można nadawać
 tylko konwertowanym gminom, a nie wszystkim, jak to było obecnie. 

Program interfejsu WEWOP:
- Dodano nowe typy zapytań w interfejsach zwrotnych. 
- Można dokonać szrafury własnościowej na działkach na podstawie grup
 i podgrup rejestrowych. 
- W interfejsie zwrotnym do budynków istnieje możliwość szrafury na
 podstawie funkcji budynku. 

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający 1 wersję EWOPISU dostarczony wraz
z CD instalacyjnym EWOPISU 1.0 pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku
ewopis.exe lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład
systemu EWOPIS. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.
======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.