Wysłano: 5 września 2002 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
   BIULETYN Nr 59 - 5 września 2002 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
   SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade programu EWMAPA 5 do wersji 5.05
* Upgrade programu EWOPIS dla WINDOWS do wersji 1.05

======================================================================
   UPGRADE PROGRAMU EWMAPA 5 DO WERSJI 5.05
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 5 do wersji 5.05.

W uaktualnieniu do wersji 5.05 : 

- dodano zaznaczanie markerami szrafurowanych działek i numerów działek
  na warstwie zastępczej, 
- dodano możliwość generowania punktów adresowych dla stron WWW, 
- dokonano zmian w eksporcie do formatu SWDE. 

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która jest zarazem linkiem do strony z której
można go pobrać.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający wersję EWMAPY 5 dostarczony wraz
z CD instalacyjnym pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku ewmapa.exe
lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład systemu
EWMAPA. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.
Do aktualizacji wersji 5 programu EWMAPA należy używać programu
Uaktualnienie EWMAPY (upgrade.exe) z wersji 5!

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
   UPGRADE PROGRAMU EWOPIS DLA WINDOWS DO WERSJI 1.05
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWOPIS do wersji 1.05.

Niniejszy upgrade uaktualnia główny program (EWOPIS.EXE) oraz program
konwertera EWOPIS DOS -> EWOPIS WINDOWS (EWOP2WIN.EXE). Uaktualnieniu
podlega także program interfejsu do EWMAPY (WEWOP.DLL). Po dokonaniu
uaktualnienia należy przekopiować WEWOP.DLL do kartoteki głównej programu
EWMAPA 5 dla WINDOWS.

W program EWOPIS w wersji 1.05 dodano :
- zmiany w obsłudze archiwum - opcja usunięcia archiwum, import władających
  do działek, inny format zapisu numerów zmian, nowy program DOARCH
  zrzucający historię programu EWOPIS,
- porównanie z EWMAPĄ dla całej gminy (z wersją 5.05 EWMAPY porównanie
  będzie możliwe także dla działek w "technologii uproszczonej"),
- usunięto zauważone usterki.

Niniejszy upgrade zawiera także nową wersję konwertera (EWOP2WIN)
oraz interfejsu do EWMAPY (WEWOP.DLL). Uaktualnieniu ulegną także pytania
SQL znajdujące się w kartotece SQL.

Począwszy od niniejszej wersji upgrade będzie zawierał komplet wzorców
wydruku. Nowe wzorce będą kopiowane do kartoteki WZORCE, wcześniejsze
do kartoteki WZORCE2 (takie rozwiązanie zapobiega niszczeniu wzorców
zmodyfikowanych przez użytkownika). Aby wzorzec był widoczny należy go
skopiować z kartoteki WZORCE2 do kartoteki WZORCE.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający 1 wersję EWOPISU dostarczony wraz
z CD instalacyjnym EWOPISU 1.0 pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku
ewopis.exe lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład
systemu EWOPIS. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.

UWAGA !!! Niniejszy upgrade programu EWOPIS przeznaczony jest dla wersji
pełnych oraz wersji dla gmin.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
   KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.