Wysłano: 23 lutego 1999 r.

Szanowni Państwo!

Przekazujemy kolejną informację o nowościach.

Dzisiaj dwa tematy:

- nowy Upgrade EWMAPY do wersji 1.19
- zmodyfikowana biblioteka typów linii

======================================================================
   Upgrade Ewmapy do wersji 1.19
======================================================================
Informujemy o aktualizacji programu EWMAPA do wersji 1.19 .

Niniejsze uaktualnienie do wersji zawiera następujące nowości:

- dodano opcję importu z pliku ASCII działek na bazie istniejących punktów
 (w pliku są wymienione jedynie numery punktów),
- zmodyfikowano i poprawiono sposób wyświetlania i drukowania linii
 specjalnych; z tego powodu należy także pobrać nową bibliotekę typów linii.

W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie:
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY.
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając
się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... 
(Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik. 


======================================================================
   Zmodyfikowana biblioteka typów linii
======================================================================

Biblioteka typów linii zmodyfikowana została w zakresie definicji sekcji drugiej
(powielalnej). Typ 0 został zastąpiony typem 12, co powoduje kreślenie linii
nawet przy krótkich odcinkach.

Lokalizacja:
       http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm

======================================================================
Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.