Wysłano: 25 września 2002 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
   BIULETYN Nr 60 - 25 września 2002 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
   SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade programu EWMAPA 5 do wersji 5.07
* Upgrade programu EWOPIS dla WINDOWS do wersji 1.07
* Upgrade programu OŚRODEK 2 do wersji 2.08
* Zapraszamy na stoisko targowe MTGiG GEA 2002

======================================================================
   UPGRADE PROGRAMU EWMAPA 5 DO WERSJI 5.07
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 5 do wersji 5.07.

W uaktualnieniu do wersji 5.07 :

- dodanie eksportu rastrow do geotiff'a, 
- dokonano zmian w eksporcie do formatu SWDE. 

Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która jest zarazem linkiem do strony z której
można go pobrać.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający wersję EWMAPY 5 dostarczony wraz
z CD instalacyjnym pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku ewmapa.exe
lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład systemu
EWMAPA. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.
Do aktualizacji wersji 5 programu EWMAPA należy używać programu
Uaktualnienie EWMAPY (upgrade.exe) z wersji 5!

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
   UPGRADE PROGRAMU EWOPIS DLA WINDOWS DO WERSJI 1.07
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWOPIS do wersji 1.07.

Niniejszy upgrade uaktualnia główny program (EWOPIS.EXE) oraz program
konwertera EWOPIS DOS -> EWOPIS WINDOWS (EWOP2WIN.EXE). Uaktualnieniu
podlega także program interfejsu do EWMAPY (WEWOP.DLL). Po dokonaniu
uaktualnienia należy przekopiować WEWOP.DLL do kartoteki głównej programu
EWMAPA 5 dla WINDOWS.

W program EWOPIS w wersji 1.07 :
- zmieniono sposób wprowadzania/modyfikacji udziałów w jednostce rejestrowej,
- poprawiono zauważone usterki.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający 1 wersję EWOPISU dostarczony wraz
z CD instalacyjnym EWOPISU 1.0 pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku
ewopis.exe lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład
systemu EWOPIS. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.

UWAGA !!! Niniejszy upgrade programu EWOPIS przeznaczony jest dla wersji
pełnych oraz wersji dla gmin.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
   UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK 2 DO WERSJI 2.08
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 2.08.

W uaktualnieniu do wersji 2.08 zmianom uległy moduły:

- KERG - wytyczne, ZUD - opinia,
- OSOBY,
- ZAMÓWIENIA,
- OPERATY PRAWNE,
- RAPORTY.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający 2 wersję OŚRODKA dostarczony wraz
z CD instalacyjnym Ośrodka 2.0 pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku
osrodek.exe lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład
systemu Ośrodek. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
   ZAPRASZAMY NA STOISKO TARGOWE VIII MTGIG GEA 2002
======================================================================
VIII Międzynarodowe Targi Geodezji i Geoinformatyki GEA odbywające się
w Katowicach jednoczą swoim tematem branże od geodezji, leśnictwa,
budownictwa i architektury do przedsiębiorstw zajmujących się dostarczaniem
energii elektrycznej, wody, ciepła, instytucji odpowiedzialnych za telekomunikację,
drogi i koleje, transport lotniczy i wodny, ekologów i geografów,
inżynierów przestrzeni. Łączącą tak różne obszary działalności jest prężnie
rozwijającą się geoinformatyka. W czasie trwania targów zaprezentujemy
nasze oprogramowanie i odpowiemy na Państwa pytania.

Targi odbywają się w pawilonach wystawowych Międzynarodowych Targów Katowickich, 
ul. Bytkowska 1b, 40-955 Katowice

Zapraszamy na stoisko targowe GEOBID-u !
Znajdziesz nas w pawilonie 11, na stoisku nr 7.

Uroczyste otwarcie Targów odbędzie się 26 września 2002 o godz.10.00
w pawilonie nr 11.

Zapraszamy na nasze stoisko: 
26 września (czwartek) - od 10.00 do 17.00 
27 września (piątek) - od 10.00 do 17.00 
28 września (sobota) - od 10.00 do 15.00

Dodatkowe informacje znajdują się na naszych stronach WWW w dziale AKTUALNOŚCI

======================================================================
   KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.