Wysłano: 28 stycznia 2003 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
   BIULETYN Nr 61 - 28 stycznia 2003 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć 
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie swojego adresu do formularza "Lista mailingowa",
który znajduje się na głównej stronie naszego serwisu, następnie
zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij tę informację do nas.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
   SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade programu EWMAPA 5 do wersji 5.11
* Upgrade programu EWOPIS dla WINDOWS do wersji 1.15
* Opis modułu KART_POD oraz zapowiedzi dotyczące nowego oprogramowania

======================================================================
   UPGRADE PROGRAMU EWMAPA 5 DO WERSJI 5.11
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWMAPA 5 do wersji 5.11.

W uaktualnieniu do wersji 5.11 :

- zaktualizowano eksport do SWDE zgodnie z najnowszymi wersjami załączników
  do rozporządzenia,
- dodano zapamiętywanie danych organizacyjnych przy eksporcie do SWDE pomiędzy
  kolejnymi uruchomieniami programu, 
- poprawiono zgłoszone usterki na forum dyskusyjnym Użytkowników EWMAPY. 
 
Aby ułatwić użytkownikom orientację o aktualnie dostępnej wersji upgradu
umieściliśmy na głównej stronie naszego serwisu informację o nazwie:
AKTUALNY UPGRADE - x.xx , która jest zarazem linkiem do strony z której
można go pobrać.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający wersję EWMAPY 5 dostarczony wraz
z CD instalacyjnym pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku ewmapa.exe
lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład systemu
EWMAPA. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.
Do aktualizacji wersji 5 programu EWMAPA należy używać programu
Uaktualnienie EWMAPY (upgrade.exe) z wersji 5!

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

Forum użytkowników EWMAPY znajdą Państwo na stronie:
http://www.geobid.com.pl/programy/forum

======================================================================
   UPGRADE PROGRAMU EWOPIS DLA WINDOWS DO WERSJI 1.15
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWOPIS do wersji 1.15.

Niniejsza wersja została wzbogacona o moduł KART-POD umożliwiający
przygotowanie wydruku dla celów podatkowych. Moduł KART-POD dostępny
jest w nowej opcji menu głównego programu EWOPIS o nazwie "Dodatki".

Ogólny opis modułu KART_POD znajduje się w dalszej części biuletynu
natomiast szczegółowe informacje w dziale AKTUALNOŚCI.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający 1 wersję EWOPISU dostarczony wraz
z CD instalacyjnym EWOPISU 1.0 pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku
ewopis.exe lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład
systemu EWOPIS. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.

UWAGA !!! Niniejszy upgrade programu EWOPIS przeznaczony jest dla wersji
pełnych oraz wersji dla gmin.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
 OPIS MODUŁU KART_POD ORAZ ZAPOWIEDZI DOTYCZĄCE NOWEGO OPROGRAMOWANIA
======================================================================
Zachęcamy użytkowników naszych programów do zainteresowania się programem
EWOPIS dla WINDOWS z uwagi na zestaw programów dodatkowych.

Wykonaliśmy dodatkowy moduł KART-POD umożliwiającą wydruk zestawienia
gruntów dla każdej osoby - posiadacza gruntu, wraz z zakwalifikowaniem
gruntów do poszczególnych rodzajów podatku w oparciu o bazę ewidencji
gruntów i budynków obsługiwaną przez program EWOPIS dla WINDOWS, w związku
z nowymi zasadami naliczania podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości
(DzU nr 200 z 2002 r.), przyjmującymi do podstawy opodatkowania sposób
sklasyfikowania gruntów w ewidencji gruntów i budynków.

Szersze informacje o tym module znajdują się w dziale AKTUALNOŚCI

Moduł KART_POD jest rozwiązaniem przejściowym. Zamierzamy przygotować
nowe oprogramowanie obsługujące naliczanie podatku rolnego, leśnego
i od nieruchomości w gminie, bazującego na operacie ewidencji gruntów
i budynków. Program ten uwzględniać będzie przygotowywane obecnie wytyczne
w zakresie ewidencji podatkowej. 

Wykonaliśmy kolejny moduł Systemu STRATEG - program o nazwie FOGR służący do:
- rejestracji decyzji wyłączającej grunty z produkcji rolnej,
- obliczania opłat i edycji decyzji,
- corocznego zestawienia wraz z przeliczeniem opłat uzależnionych
  od wartości tony żyta,
- rejestracji na oddzielnej warstwie EWMAPY terenów wyłączonych
  (na tle mapy ewidencyjnej),
- połączenia obiektu - obszaru wyłączonego z decyzją.

Zmiana użytku w ewidencji gruntów następuje z chwilą wyłączenia faktycznego,
ale warstwa wyłączeń zgodnych z decyzją wyłączającą ma ogromne znaczenie
w okresie przejściowym.

Szczegółowe informacje o tym programie znajdą się już wkrótce na stronie
WWW w dziale AKTUALNOŚCI.

W drugiej połowie lutego można będzie zakupić nowe oprogramowanie (dla WINDOWS) dla:
- rejestracji i edycji opłat związanych z użytkowaniem wieczystym i zarządem,
- rejestracji i edycji umów i czynszów związanych z dzierżawami na gruntach SP i gminy.

Obydwa programy są programami niezależnymi ale ściśle współpracują
z programem EWOPIS dla WINDOWS.
Programy te są obecnie wdrażane w trzech dużych miastach.

======================================================================
   KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.