Wysłano: 10 czerwca 2003 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 63 - 10 czerwca 2003 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie adresu na jaki otrzymałeś biuletyn do formularza
"Lista mailingowa", który znajduje się na głównej stronie naszego
serwisu, następnie zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij
tę informację do nas. Adres zostanie usunięty z listy wysyłkowej.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Upgrade programu EWOPIS dla WINDOWS do wersji 1.20
* Program QRP - przeglądanie i drukowanie raportów
* Upgrade programu OŚRODEK 2 do wersji 2.15
* Zapowiedź programu OŚRODEK 3
* Nowe pozycje w dziale INSTRUKCJE TECHNICZNE

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU EWOPIS DLA WINDOWS DO WERSJI 1.20
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu EWOPIS do wersji 1.20.

W programie EWOPIS w wersji 1.20 :

Program EWOPIS wersja 1.20:
- opracowano 2 nowe zestawienia Skorowidz działek i Wykaz podmiotów - patrz
 opcja Inne raporty w menu głównym; należy przekopiować wzorce 71....atx
 i 81....atx ,
- uzupełniono wzorce wypisów (m.in. arkusz dla działki, nr budynku przy lokalu),
- usunięto zauważone usterki.

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający 1 wersję EWOPISU dostarczony wraz
z CD instalacyjnym EWOPISU 1.0 pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku
ewopis.exe lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład
systemu EWOPIS. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.

UWAGA !!! Niniejszy upgrade programu EWOPIS przeznaczony jest dla wersji
pełnych oraz wersji dla gmin.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
  PROGRAM QRP - PRZEGLĄDANIE I DRUKOWANIE RAPORTÓW
======================================================================
Na stronach internetowych udostępnilośmy program QRP, który umożliwia
przeglądanie oraz oddrukowanie raportów wygenerowanych w programie EWOPIS.
Po generacji raportu istnieje możliwość jego zapisu do pliku *.qrp.
Plik taki może być przekazany innej osobie (np. wykonawcy), co umożliwia
przekazywanie danych na nośnikach elektronicznych.

Program QRP jest typu freeware - może być wykorzystywany i udostępniany
bez ograniczeń.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK 2 DO WERSJI 2.15
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 2.15.

W uaktualnieniu do wersji 2.15 zmianom uległy moduły:

- KONFIGURACJA, zakładka FAKTUROWANIE,
- WINDYKACJA, zmiany dotyczące EKSPORTU DANYCH,

Program 'upgrade.exe' uaktulaniający 2 wersję OŚRODKA dostarczony wraz
z CD instalacyjnym Ośrodka 2.0 pozwala na uaktualnienie nie tylko pliku
osrodek.exe lecz również innych niezbędnych plików wchodzących w skład
systemu Ośrodek. Ponadto w trakcie upgrad'u może nastąpić utworzenie
nowych katalogów i nowych plików.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
  ZAPOWIEDŹ PROGRAMU OŚRODEK 3
======================================================================
Od lipca br. wprowadzona zostanie do dystrybucji nowa - 3 wersja systemu
OŚRODEK. Program będzie zawierał między innymi:
- nowy, rozbudowany edytor wytycznych w KERG i ZUD (identyczny jak w programach
 Ewopis, Użytkowanie Wieczyste, Dzierżawy, Rejakt, kompatybilny z dotychczasowymi
 wzorcami),
- możliwość skanowania, przechowywania i eksportu skanowanych dokumentów
 w programie Ośrodek dla Wykonawców,
- możliwość ładowania zeskanowanych dokumentów z programu Ośrodek dla
 Wykonawcy do systemu Ośrodek (wczytanie w module KERG, możliwość
 przeładowania do operatów),
- nowy sposób przyjmowania operatów (równolegle do istniejącego dotychczas),
 gdzie w czasie przyjmowania operatu widoczna jest pełna formatka modułu
 przyjmowanego operatu,
- hurtowe usuwanie osób niepowiązanych ze słownika - specjalny przycisk
 '-' w słowniku osób,
- specjalny, dodatkowy program umożliwiający wydanie bazy Wykonawcy w celu
 uzupełnienia operatów prawnych poza siedzibą ośrodka i załadowanie tych
 operatów do bazy głównej. 

Oraz cały szereg drobnych usprawnień np. 
- rozdzielenie prawa do wypożyczania i do edycji zasobu (KME, KMZ, Operaty),
- zestawienie sprzedaż wg cenników - pokazuje liczbę sprzedanych pozycji
 z danego cennika,
- uzupełnienie dokumentacji o funkcje powstałe w czasie rozwoju systemu
 od wersji 2.0,

Na stronach internetowych w dziale CENNIK można zapoznać się z kosztami
wersji 3 programu OŚRODEK. Jednocześnie informujemy, że już teraz można
składać zamówienia na nową wersję za pośrednictwem formularza zamówień
dostępnego na WWW lub sklepu internetowego.
Dystrybucja nowej wersji rozpocznie się 1 lipca br.

======================================================================
  NOWE POZYCJE W DZIALE INSTRUKCJE TECHNICZNE
======================================================================
W dziale INSTRUKCJE TECHNICZNE dodane zostały:

- Wytyczne Techniczne G-5.4
- Wytyczne Techniczne K-1.1 (1980)

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.