Wysłano: 18 lipca 2003 r.

Szanowni Państwo!

======================================================================
  BIULETYN Nr 65 - 18 lipca 2003 roku
======================================================================

Jest to Biuletyn informacyjny rozsyłany do użytkowników naszych
programów (GEOBID Katowice) oraz do osób, które wyraziły chęć
jego otrzymywania poprzez rejestrację swojego adresu e-mail na głównej
stronie naszego serwisu WWW.

Biuletyn zawiera informacje na temat ostatnich nowości dotyczących
naszego oprogramowania oraz serwisu internetowego.
Spis treści biuletynu znajduje się poniżej.

Jeśli adres, na który otrzymałeś biuletyn jest nieaktualny lub
chcesz otrzymywać biuletyn na inny adres, odpowiedz na ten list,
wpisując w jego treści adres, na który otrzymałeś biuletyn oraz
adres, na który biuletyn ma być wysyłany w przyszłości. Jako temat
listu wpisz: "GEOBID-Najnowsze informacje: ZMIANA ADRESU".

Możesz również usunąć swój adres z listy subskrybentów biuletynu,
poprzez wpisanie adresu na jaki otrzymałeś biuletyn do formularza
"Lista mailingowa", który znajduje się na głównej stronie naszego
serwisu, następnie zaznacz pozycję "Usuń adres z listy" i wyślij
tę informację do nas. Adres zostanie usunięty z listy wysyłkowej.


Dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury.
Krzysztof Kaput

======================================================================
  SPIS TREŚCI
======================================================================

W tym biuletynie:

* Zapowiedź nowej wersji programu EWMAPA 6
* MKI.DLL - korekta udziałów w programie EWOPIS dla WINDOWS
* Upgrade programu OŚRODEK 3 dla WINDOWS do wersji 3.01

======================================================================
  ZAPOWIEDŹ NOWEJ WERSJI PROGRAMU EWMAPA 6
======================================================================
W sierpniu br. rozpoczynamy sprzedaż nowej - 6 wersji programu EWMAPA.

Najnowsza wersja została wzbogacona o szereg opcji przydatnych podczas pracy.
Dzięki opcji importu/ekspotu shape file (SHP) oraz czcionkom TrueType na
warstwach poszerzone zostały możliwości wykorzystania programu w dziedzinach
wybiegających poza mapę zasadniczą czy ewidencyjną. Najważniejsze zmiany
w stosunku do wersji 5.:

- import oraz eksport do SHP - dotyczy zarówno obiektów EWMAPY jak
 i działek - możliwość wymiany danych z ArcInfo czy MapInfo, 
- czcionki TrueType na warstwach tekstowych - oprócz tradycyjnych czcionek
 wektorowych teksty mogą być pisane przy użyciu czcionek systemu Windows, 
- nowy marker: polilinia - tworzenie markera algorytmem najkrótszej
 ścieżki, obliczanie długości, zrzut na warstwy, wyznaczanie stref buforowych,
 edycja markera (wstawianie usuwanie węzłów), wybór działek do interfejsu
 według tego markera (np. działki leżące na przewodzie energetycznym), odłożenie równoległe, 
- edycja polilinii - możliwość przesunięcia równoległego całej polilinii, 
- nowy algorytm przecięcia baz - rozwiązanie alternatywne do obecnie stosowanego, 
- wskazywanie obszaru przezroczystości dla rastra pełnokolorowego, 
- zatrzask dzielący - zatrzask na linię, który ją dzieli - tworząc
 w miejscu zatrzasku węzeł, 
- pomiar kąta, 
- aktywowanie obiektu poprzez interfejs, 
- szrafura działek z dodatkowym oznaczaniem markerem, 
- szrafurowanie działek wskazanych w interfejsie pytającym - ułatwia
 orientację, na których działkach już kliknięto, 
- raster monochromatyczny może mieć określony kolor (barwa jest zapisywana w pliku evr), 
- możliwość określenia widoczności baz działek dla interfejsu pytającego, 
- nowy mechanizm interfejsu do współrzędnych, 
- zrzut dodatkowych numerów działek (generowanych podczas przygotowania
 wydruku) na warstwy, 
- informacja o otwieranych bazach/plikach, 
- zapis wszystkich edytowanych rastrów. 

Równocześnie informujemy, że w momencie wprowadzenia wersji 6 nie będzie
dalej rozwijana wersja 5. Dotyczy to także implementacji stale zmieniającego
się formatu SWDE.

Informacje dotyczące cen aktualizacji dostępne są w dziale AKTUALNOŚCI

======================================================================
  MKI.DLL - KOREKTA UDZIAŁÓW W PROGRAMIE EWOPIS DLA WINDOWS
======================================================================
Po konwersji baz programu EWOPIS przy udziałach małżeńskich pozostały
wpisy oznaczające małżeństwo M, M1 itp.

Niniejszy moduł (mki.dll) po wkopiowaniu do kartoteki "dodatki" i uruchomieniu
z poziomu EWOPIS-u (menu Dodatki/Poprawa udziałów) umożliwia usunięcie
tych wpisów. Usunięcie nastąpi tylko w przypadku gdy przed literą "M"
znajduje się poprawny udział.

Należy zaznaczyć, że podczas eksportu do SWDE oznaczenia "M" nie są
eksportowane, nawet jeśli są w bazie.

Opisywany moduł dostępny jest na stronie zawierającej upgrade programu
EWOPIS dla WINDOWS.

======================================================================
  UPGRADE PROGRAMU OŚRODEK 3 DLA WINDOWS DO WERSJI 3.01
======================================================================
Informujemy o możliwości aktualizacji programu OŚRODEK do wersji 3.01.

W uaktualnieniu do wersji 3.01 zmianom uległy moduły:

- Opcja Baza -> Konfiguracja,
- Opcja Zasób -> Operaty prawne,
- Opcja Zasób, KERG - przejście do EWMAPY.

Szczegółowy opis wszystkich dokonanych zmian znajduje się na stronie
WWW zawierającej upgrade.

======================================================================
  KONIEC
======================================================================

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.
======================================================================

Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.