Wysłano: 13 maja 1999 r.

Szanowni Państwo!

Przekazujemy kolejną informację o nowościach.

Dzisiaj trzy tematy:

- Pierwszy upgrade EWMAPY 2 do wersji 2.01
- Formularz korespondencji
- Prawo w Geodezji


======================================================================
   Pierwszy upgrade Ewmapy 2 do wersji 2.01
======================================================================
Informujemy o aktualizacji programu EWMAPA 2 do wersji 2.01 .

Niniejsze uaktualnienie do wersji 2.01 zawiera poprawki zauważnonych błędów
oraz kilka nowości.

Między innymi:
- dodano możliwość tworzenia obiektów powierzchniowych z elementów
 znajdujących się na różnych podwarstwach, 
- umożliwiono kopiowanie do schowka i wklejanie z niego pełnych współrzędnych,
- poprawiono opcję wydruku z użyciem ograniczenia obszaru markerem
 powierzchniowym

W celu uaktualnienia programu należy:

- Pobrać plik ewmapa.upg dostępny na stronie:
      http://www.geobid.com.pl/programy/download.htm
- Skopiować pobrany plik do katalogu EWMAPY.
 (Podczas instalacji EWMAPA instaluje się domyślnie w kartotece C:\EWMWIN).
- Zamknąć program EWMAPA na swoim komputerze (jeżeli program jest uruchomiony).
- Uruchomić program UPGRADE.EXE. (Program ten został zainstalowany
 podczas instalacji EWMAPY).
- Jeżeli nie zmieniono katalogu EWMAPY, to uruchomienia można dokonać w
 menu Start opcja Uruchom a następnie wpisać: C:\EWMWIN\UPGRADE
 i zatwierdzić poprzez klawisz OK.
- Program zaproponuje ścieżki dojścia do oryginalnego programu i do
 pliku EWMAPA.UPG. W razie konieczności można zmienić powyższe ustawienia.

Jeżeli po kliknięciu na linku nie nastąpi pobieranie pliku, należy ustawiając
się na linku wcisnąć prawy przycisk myszy i wybrać Zapisz cel jako... 
(Save link as...) a następnie wskazać miejsce na dysku gdzie ma być zapisany plik. 


Druga z możliwości to uruchomienie programu -Uaktualnienie EWMAPY- i przy
nawiązanym połączeniu modemowym wciśnięcie przycisku - pobierz z internetu.

======================================================================
   Formularz korespondencji
======================================================================

Oddajemy w Państwa ręce kolejny formularz korespondencji, może on służyć do
przekazywania nam uwag o programie, sygnalizowania zauważonych błędów oraz
propozycji dotyczących dalszego rozwoju programu.

Formularz dostępny na stronie:

	http://www.geobid.com.pl/programy/formularz.htm

======================================================================
   Prawo w Geodezji
======================================================================

Dodano nowe pozycje w kąciku LEX - zapraszamy


	http://www.geobid.com.pl/prawo/index.html

======================================================================
Wszelkie uwagi na temat stron WWW - mile widziane.

======================================================================
Jeszcze dziś odwiedźcie nasze strony. Serdecznie zapraszamy.