EKOKOSZ 2

Nowa wersja programu EKOKOSZ 2

 

W związku z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897), wprowadzającą od 1 stycznia 2012 r. zupełnie odmienne zasady gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, nastąpiła konieczność poważnej przebudowy programu EKOKOSZ.

Nowa wersja 2.0 programu EKOKOSZ w miarę ukazywania się przepisów wykonawczych oraz przepisów prawa miejscowego będzie w 2012 roku stale aktualizowana poprzez darmowe upgrady. Obecnie realizuje zadania gminy, które już weszły w życie (rejestr działalności regulowanej, ewidencję zezwoleń, sprawozdawczość jednostek odbierających odpady komunalne).

Więcej informacji znajduje się w dołączonej prezentacji.

Do pobrania:

PDF Prezentacja programu EKOKOSZ 2 (w formacie pdf)


Nowy cennik:

EKOKOSZ 2 (licencja na dowolną liczbę stanowisk):
Pierwszy zakup programu:3.500,00 PLN
Upgrade z wersji 1 - jednostanowiskowej:3.000,00 PLN
Upgrade z wersji 1 - sieciowej:2.500,00 PLN

Wszystkie powyższe ceny są cenami netto.

Już w chwili obecnej można składać zamówienia za pośrednictwem naszego formularza zamówień.

Licznik